Innovators Netwerk Erfgoedsector

Vernieuwers in het erfgoedveld bundelen krachten om het vernieuwend vermogen in het erfgoedveld te versterken.


2009 - 2010

In het Innovators Netwerk Erfgoedsector bundelen vernieuwers in het erfgoedveld de krachten om een bijdrage te leveren aan het versterken van het vernieuwend vermogen in het erfgoedveld. Het netwerk is een initiatief van Kennisland en wordt mede mogelijk gemaakt door Beelden voor de Toekomst.

Twintig vernieuwers

Het Netwerk komt voort uit gesprekken die Kennisland gevoerd heeft met medewerkers van Nederlandse erfgoedinstellingen. Uit deze gesprekken bleek dat het innovatief vermogen binnen de erfgoedsector meer versterkt zou kunnen worden. Met name de mogelijkheden op het gebied van het digitale publieke domein zouden meer benut moeten worden. Binnen de eigen organisatie is hier echter weinig ruimte en prioriteit voor. Het ontbreekt aan draagkracht, budget en personele uren om te werken aan een goede (digitale) strategie. Op deze manier blijven veel nieuwe ideeën, mogelijkheden en plannen onbenut. Samen met 20 vernieuwers uit het erfgoedveld is tijdens een bijeenkomst onderzocht hoe een bundeling van krachten een bijdrage kan leveren aan het versterken van het vernieuwend vermogen in het erfgoedveld. Er bleek er een duidelijke en eenduidige visie te zijn over hoe het Netwerk eruit zou moeten zien.

Visievorming, kennisdeling en het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden zijn de pijlers van de netwerkbijeenkomsten. Het Netwerk richt zich op erfgoedprofessionals die willen vernieuwen en de programmering van de maandelijkse bijeenkomsten wordt bepaald door de netwerkleden zelf.

Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst vond plaats in Museum Boerhaave in Leiden. Het onderwerp ‘mobiele technologie’, was door het netwerk geselecteerd. Onder leiding van gastheer en conservator Bart Grob, werd de middag gestart met een mobiele telefoon-tour door het museum waarbij samen kansen op het gebied van mobiele technologie geïdentificeerd werden. Hierna ging het Netwerk aan de slag met het bedenken van mobiele “killer” apps voor erfgoedinstellingen.

Het Gemeentemuseum Den Haag was de locatie van de tweede bijeenkomst. Thema van deze middag was ‘Samenwerken met 1.0 collega’s’. Hoe kunnen collega’s betrokken worden bij nieuwe mediatoepassingen in tentoonstellingen? Vincent de Keizer en Erik van Tuijn vertelden over het nieuwe medialandschap van het Gemeentemuseum. Hun meest recente project is de website Delfts Aardewerk (www.delftsaardewerk.nl) waar het museum zich presenteert als kenniscentrum rondom dit onderwerp. Conservatoren geven antwoorden op vragen van bezoekers en bezoekers kunnen online ‘testen’ of ze echt Delfts aardewerk bezitten. Het Netwerk kreeg als uitdaging om rondom verschillende tentoonstellingen nieuwe mediatoepassingen te bedenken. Daarnaast bedachten ze een strategie om hun collega’s te betrekken bij en enthousiast te maken voor deze toepassingen. De nieuwe mediatoepassingen varieerden van een ‘Glascrusher’ tot een ‘Yo Picasso verhalenplatform’.

Heldere communicatie, mensen vroeg betrekken bij de plannen, ‘medeplichtig’ maken en snel resultaten laten zien, waren een aantal van de vele strategieën die genoemd werden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovators-netwerk-erfgoedsector/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovators-netwerk-erfgoedsector/