Kennisbruggen

Onderzoek naar kennisbruggen tussen onderzoek en praktijk met behulp van ICT.


2003 - 2004

In de kenniseconomie is het van belang een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. Stichting SURF heeft Kennisland (KL) verzocht een verkennend onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe ICT kan helpen wetenschappelijke kennis beter toegankelijk te maken voor professionals uit het werkveld. We hebben nader bekeken hoe professionals kennis vergaren en op welk wijze ICT gebruikt kan worden om kennis toegankelijk te maken in specifieke werkvelden.

Het rapport ‘Naar de overkant’

Uit het onderzoek blijkt er een grote kloof is tussen professionals en kennisinstellingen die moeilijk direct te overbruggen is. Intermediairs vervullen een spilfunctie in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar professionals. Aan de andere kant wordt van kennisinstellingen steeds meer verwacht dat zij actief werken aan het dissemineren van kennis naar de samenleving zodat kennis gemakkelijker kan worden toegepast. Onze aanbeveling is dat er meer aandacht moet komen voor een betere overdracht van kennis van kennisinstellingen naar intermediairs. ICT-toepassingen kunnen hier een goede rol spelen.

Je kunt hier het rapport ‘Naar de overkant’ downloaden

Teamleden
Marieke Rietbergen, Joeri van den Steenhoven en Hans Westerhof

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kennisbruggen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kennisbruggen/