Kennisprogramma Innovatieve cultuuruitingen

Inspireert en ondersteunt culturele instellingen om zich te verbinden met de samenleving.


header_img
Kennisprogramma Innovatieve Cultuuruitingen

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
2009 - 2011

Om de positie van kunst en cultuur in de samenleving te waarborgen, is het nodig het maatschappelijk draagvlak hiervoor te vergroten. Hoe kan de culturele sector zich meer verbinden met de samenleving? Dat vergt vernieuwing. Niet zozeer van culturele productie zelf, maar van manieren van samenwerken met andere instellingen en organisaties buiten de culturele sector.

In aansluiting op de subsidieregeling Innovatieve Cultuuruitingen, uitgevoerd door AgentschapNL (nu: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), organiseerde Kennisland++PartnersIn samenwerking met De Baak en Mediamatic. onder de naam Make Love Not Art het Kennisprogramma Innovatieve Cultuuruitingen (2010). Het programma, ondersteund door het ministerie van OCW, beoogde culturele instellingen te inspireren en ondersteunen zich te vernieuwen en verbinden met de samenleving.

Nadat het kabinet eind 2010 besloten had de Innovatieregeling na twee subsidierondes stop te zetten, stopte ook Make Love Not Art per januari 2011. De urgentie voor culturele instellingen om te vernieuwen en zich te verbinden met de samenleving leek echter groter dan ooit.Make Love Not Art stopte per januari 2011. De urgentie voor culturele instellingen om te vernieuwen en zich te verbinden met de samenleving leek echter groter dan ooit. Sommige activiteiten konden daarom in 2011 nog onder eigen vlag uitgevoerd worden.

Activiteiten Kennisland

De activiteiten van Kennisland in 2011 waren:

Academie voor Culturele Vernieuwers

Kennisland en De Baak organiseerden de Academie voor Culturele Vernieuwers, waarin leidinggevenden uit de culturele sector aan de slag gaan met vernieuwende projecten, gewerkt wordt aan persoonlijk leiderschap en een platform voor culturele vernieuwing.

Projectleiderbijeenkomsten

Kennisland organiseerde vier bijeenkomsten voor de projectleiders van de gehonoreerde projecten van de Innovatieregeling. Tijdens deze bijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld over de projecten en ingegaan op een aantal inhoudelijke kennisvragen.

Directeursdiners

Kennisland en De Baak organiseerden twee ronde tafel gesprekken met directeuren en leidinggevenden van culturele organisaties en geïnteresseerde buitenstaanders. Een fundamenteel onderzoekend gesprek over de toekomst van de culturele sector.

Thematische e-briefs

Kennisland publiceerde drie e-briefs over ‘Businessmodel innovatie’, ‘Publieksparticipatie’ en ‘Samenwerking’. Deze e-briefs bevatte naast relevante kennis, een reeks praktijkvoorbeelden en handvaten om direct mee aan de slag te gaan.

Werkconferenties

Voor medewerkers en leidinggevenden van culturele instellingen organiseerde Kennisland twee conferenties waar kennis en ervaringen over vernieuwing en het maken van nieuwe verbindingen gedeeld werd. De Masterclass ‘Businessmodel Innovatie’ en de werkconferentie ‘In verbinding’.

Publicatie ‘In Verbinding’

In Verbinding is de slotpublicatie van het kennisprogramma. Waar staan we in de gesubsidieerde cultuursector in 2011? In de publicatie wordt een zevental perspectieven naast elkaar gezet, komen praktijkverhalen aan bod en worden acht ontwerpprincipes van kennis organiseren uitgelicht als een handreiking om het gesprek verder te blijven voeren.

Chris Sigaloff (Kennisland)Monique Vogelzang (directeur Directie Kunsten, OCW)Monique Vogelzang (directeur Directie Kunsten, OCW)Monique Vogelzang (directeur Directie Kunsten, OCW) & Chris Sigaloff (Kennisland)Chris Sigaloff (Kennisland) & Willem Velthoven (Mediamatic)Valentijn Ouwens (De Baak)Shelagh Wright (Demos)Glazen Zaal, Den Haag
Werkconferentie In Verbinding

Op dinsdag 8 november 2011 organiseerde Kennisland ter afsluiting van het Kennisprogramma Innovatieve Cultuuruitingen de werkconferentie 'In Verbinding' in Den Haag. Om de positie van gesubsidieerde kunst en cultuur te waarborgen, is het nodig het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Hiervoor zullen culturele instellingen zich moeten vernieuwen en nieuwe verbindingen aan moeten gaan. Maar hoe doe je dat?

Bekijk stream op Flickr

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kennisprogramma-innovatieve-cultuuruitingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kennisprogramma-innovatieve-cultuuruitingen/