Kenniswijk

Kenniswijk was een experiment voor breedband internet in een wijk van Eindhoven als proeftuin voor Nederland.


2000

Kenniswijk was een meerjarig experiment voor breedband internet in een wijk te Eindhoven. Het idee was dat hiermee ervaring kon worden gedaan met de aanleg van breedband en een nationale proeftuin ontstond voor nieuwe diensten via internet. Of het nu ging om wonen, werken, leren of leven, in Kenniswijk moest de toekomst zichtbaar worden. Het idee is bedacht en ontwikkeld door KL.

Met Kenniswijk hoopte KL een stimulans te geven aan innovatie van zowel commerciele als publieke diensten via internet. In zo’n proeftuin konden bedrijven en overheden experimenteren en diensten ontwikkelen die vervolgen nationaal en wellicht zelfs internationaal konden worden uitgerold. Daarnaast kon met dit project en het in beweging brengen van gemeenten een versnelling worden gerealiseerd in de aanleg van breedband in Nederland. Want dat is de infrastructuur van de toekomst en daarin moet Nederland voorop lopen.

Verloop Kenniswijk

Sinds najaar 1999 is KL in de weer geweest om de Kenniswijk in Nederland van de grond te krijgen en in alle eerlijkheid. Het was het eerste project van KL. In januari 2000 was het ministerie van Verkeer en Waterstaat (later EZ) zo moedig het project te omarmen. KL heeft vervolgens een plan ontwikkeld hoe tot een kenniswijk te komen. Dat verliep door een wedstrijd tussen gemeenten. Hiervoor dienden 15 steden een bidbook in om de locatie te worden voor de eerste kenniswijk in Nederland, met als uiteindelijke winnaar Eindhoven. Sinds juli 2000 is in Eindhoven gewerkt aan de realisatie van de eerste Kenniswijk. Het kabinet had 100 miljoen gulden toegezegd op voorwaarde dat het bedrijfsleven en gemeente een vergelijkbaar bedrag investeert. In juni 2001 ging de Kenniswijk-portal online.

Het project is oktober 2005 gestopt. In die tijd is er voor 47.500 huishoudens breedband aangelegd en zijn er 116 diensten getest. De overheid heeft in totaal 20 miljoen euro subsidie gegeven, terwijl de marktpartijen circa 29 miljoen euro hebben geinvesteerd. Toch heeft Kenniswijk minder gebracht dan gehoopt. Door onnodige bureaucratie liep de aanleg van breedband in de wijk ernstige vertraging op. Daardoor heeft Kenniswijk als proeftuin veel minder gefunctioneerd. Wel heeft Kenniswijk een impuls gegeven aan de aanleg van breedband in Nederland. Nederland loopt inmiddels wereldwijd voorop op dit gebied.

Stedenlink

Nadat Eindhoven als de winnaar was geselecteerd, hield de betrokkenheid van KL bij Kenniswijk op. Wel heeft KL met steun van Ministerie EZ een netwerk van steden, Stedenlink, opgezet die op het gebied van breedband kennis met elkaar delen. Dit zijn grotendeels de gemeenten die meededen aan de wedstrijd. KL heeft Stedenlink tussen 2001 en 2006 ondersteund. Het netwerk Stedenlink bestaat nog steeds en veel van de plannen van de betrokken gemeenten uit de wedstrijd zijn later alsnog gerealiseerd.

Teamleden

Frans Nauta, Farid Tabarki

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kenniswijk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kenniswijk/