Klasse Apart: Een missietraject voor stichting Klasse

Een op maat ontwikkeld traject voor stichting Klasse (primair onderwijs) waarin schooldirecteuren op zoek gingen naar gezamenlijke ambities en doorbraakteams aan het werk gingen om deze ambities in de praktijk te realiseren.


  • Betrokken KL'ers
2007

Overal in Nederland worden openbare scholen “op afstand” van de gemeente geplaatst. Dit biedt die scholen de kans zich opnieuw te positioneren en zich te bezinnen op wat ze willen zijn en hoe ze zich het beste naar de buitenwereld kunnen presenteren. Waren de openbare scholen tot nu toe vooral concurrenten in gevecht om de leerlingen, nu moesten zij door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie de positie van het openbare onderwijs in de regio versterken.

Verscherping met oog voor de onderlinge verschillen

In opdracht van de stichting Klasse in de regio Gouda hebben wij een traject ontworpen en uitgevoerd met het doel een gezamenlijke missie en visie te formuleren wat vooral tot uiting komt in het doen en laten van de scholen. De ambitie daarbij was om uit te gaan van de gezamenlijke kracht, maar ook voldoende ruimte te bieden voor de onderlinge noodzakelijke diversiteit. Kennisland ontwierp een nieuw tijdelijk platform om de verschillende scholen en de mensen die daarin werken bij elkaar te brengen met als doelstelling de Stichting Klasse te verdiepen en te verscherpen met oog voor de onderlinge verschillen.

Denken vanuit de praktijk

Er werden diverse bijeenkomst georganiseerd waarin de trots, maar ook de pijnpunten van de verschillende partijen werden geïnventariseerd. Belangrijk daarbij is het denken vanuit de praktijk in plaats van het werken vanuit beleidsstukken. De bevindingen en ideeën die naar voren kwamen, werden door de scholen zelf gebundeld en gepubliceerd in de Stichting Klasse Krant. Er werden allerlei slimme ideeën voor de praktijk bedacht die daarna werden uitgevoerd door zogenaamde doorbraakteams. Samen met ouders en leerkrachten voegden deze teams de daad bij het woord. Het traject eindigde met een Stichting Klasse Feestdag waarin de nieuwe stichting klasse aan de buitenwereld (kinderen, ouders, gemeente, de buurt) werd gepresenteerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/klasse-apart-een-missietraject-voor-stichting-klasse/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/klasse-apart-een-missietraject-voor-stichting-klasse/