KoppieCopy

Pilotproject om scholieren uit het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met auteursrecht.


2009 - 2010

Auteursrecht is niet echt een hip onderwerp voor jongeren. Daar kun je het beste dus maar in stilte mee aan de slag gaan. Bijna een jaar geleden startte Kennisland samen met Digital Playground, DOK en Waag Society een pilotproject om scholieren uit het voortgezet onderwijs op een voor hun aansprekende manier kennis te laten maken met auteursrecht.

Mediawijsheid

KoppieCopy wordt ondersteund vanuit de landelijke regeling Mediawijsheid en door Creative Commons Nederland. Het project is ontstaan vanuit de constatering dat auteursrecht als thema eigenlijk geen plaats heeft binnen het voortgezet onderwijs. En als er wel aandacht aan wordt besteed, is het vaak in de trant van wat je als leerling allemaal niet mag met content die je op internet vindt. KoppieCopy draait dat principe om. Natuurlijk is het belangrijk om te weten dat auteursrecht een verbodsrecht is. Maar juist voor het ‘digitale mediagebruik’ van jongeren is het essentieel om te ontdekken dat er allerlei bronnen en instrumenten bestaan die het delen, remixen, hergebruiken en bewerken van content mogelijk maken. Open content licenties zijn een voorbeeld. Kennis van auteursrecht leidt nooit tot mediawijsheid zonder de kennis en tools om binnen de grenzen van de wet toch zo vrij mogelijk met creatieve werken om te kunnen gaan.

De opzet van KoppieCopy

KoppieCopy is een mix geworden van leren, doen, maken en remixen. Leerlingen van het Stanislas College in Delft waren een dag lang te gast in DOK, de openbare bibliotheek Delft, om met elkaar over hun eigen mediagebruik te spreken. Om te ontdekken waar zij daarbij tegen auteursrechtelijke vragen aanlopen. Om zich, via rollenspellen in te leven in de verschillende partijen die zich in de (politieke) arena van het auteursrecht bevinden, hun standpunten te begrijpen en zicht te krijgen op de verschillende belangen van die partijen. En om in discussie te gaan met een aantal juridische experts en ervaringsdeskundigen: Bauke Freiburg (Video Dock, voorheen Fabchannel), Hay Kranen (Wikimedia), Tim Kuik (Stichting Brein), Meta Kuyvenhoven (VWS Advocaten), Marco Raaphorst (Melodiefabriek/Stichting Copyright & Nieuwe Media) en Mariska de Wit (Legal Visuals). Het projectteam liet zich op de achtergrond ook nog adviseren door Machiel Bolhuis (tot voor kort Google), Ot van Daalen (Bits of Freedom) en Jetse Sprey (VWS Advocaten).

Tussenstand

De hele dag in Delft werd gefilmd, en op basis van die footage en andere vrij voor hergebruik beschikbare digitale bronnen, ronden de leerlingen half maart een eigen voorlichtingsfilm/mini-campagne voor hun leeftijdsgenoten af. De boodschap bepalen ze zelf. Het basismateriaal, verwijzingen naar andere bruikbare bronnen en de eindresultaten komen op de KoppieCopy ning te staan. Al dat materiaal kan door andere scholen weer worden gebruikt voor eigen producties.

Afronding. Maar geen afsluiting

Op 13 april 2010 wordt KoppieCopy gepresenteerd in DOK, Delft. Dat lijkt de afronding van het project, maar is in feite de start. De KoppieCopy ning staat, het materiaal is er, en KL, DOK, DP en Waag zullen de komende tijd aan de slag gaan om het bereik van KoppieCopy te vergroten. Dat doen we in KoppieCopy – The Remix. Download hier de uitnodiging voor 13 april.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/koppiecopy/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/koppiecopy/