Mapit1418.nl

Via Mapit1418 wordt via crowdsourcing kennis over WO1-collecties verrijkt en geografische infomatie verzameld.


2009

Bij het Nationaal Archief ligt een bijzondere collectie foto’s uit de Eerste Wereldoorlog. De collectie bevat onder andere foto’s van loopgraven, oorlogsverwoestingen en militaire acties. Maar ook foto’s van het dagelijks leven in Nederland tijdens deze periode zijn hier te vinden.

Vaak is het niet bekend op welke plaatsen de foto’s uit de collectie Eerste Wereldoorlog destijds genomen zijn. Kennisland en het Nationaal Archief ontwikkelden een website waarbij de kennis van eindgebruikers en WO1-kenners ingezet wordt om meer te weten te komen over de plaatsen waar deze foto’s destijds genomen zijn. Door middel van een interactieve kaart kunnen gebruikers de foto’s aan de juiste locatie koppelen. Ook kunnen gebruikers eigen foto’s van dezelfde locaties anno 2009 toevoegen. Daarmee ontstaat een mooie vergelijking tussen toen en nu. Gedurende de looptijd van het project was er iedere maand kans op een leuke prijs: een afdruk van een foto uit de collectie Eerste Wereldoorlog van het Nationaal Archief.

De website Mapit1418

Het Nationaal Archief heeft een selectie foto’s uit de collectie Eerste Wereldoorlog geplaatst op Flickr. Uniek aan de website Mapit1418 is dat hier een combinatie gemaakt wordt van foto’s op Flickr met een kaart van OpenStreetMap Nederland. OpenStreetMap (OSM) is een project dat als doel heeft vrij beschikbare en bewerkbare landkaarten te maken. Iedereen kan er aan meewerken, het invoeren en aanpassen van de geografische data steunt volledig op de inzet van vrijwilligers. Reeds meer dan 20 miljoen kilometer wegen, fiets- en voetpaden werden al in kaart gebracht.

Mapit1418.nl is een project van het Nationaal Archief en is in samenwerking met Kennisland in het kader van Beelden voor de Toekomst ontwikkeld.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/mapit1418nl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/mapit1418nl/