Masterclass Ondernemen in het onderwijs

Een masterclass om schoolmanagers te stimuleren om meer ruimte te nemen en te creëren voor een ondernemende houding binnen hun school organisatie.


  • Betrokken KL'ers
2008

Slimme scholen zijn ondernemende scholen

Een ‘ondernemende houding’ wordt een steeds belangrijkere vaardigheid in het onderwijs. Een vaardigheid van zowel het individu als van het collectief.

Onder een ondernemende houding verstaan we initiatief nemen, het ‘stuur in handen nemen’, proactief handelen, lef hebben en eropuit trekken. Kort gezegd; de vaardigheid om complexe dingen voor elkaar te krijgen vanuit een visie. Dat betekent ook relaties aangaan op andere niveaus, met andersdenkenden of anders-werkenden. Binnen en buiten je eigen school. Gevoeligheid ontwikkelen voor actuele en toekomstige vraagstukken en mogelijkheden. Visie ontwikkelen en deze kunnen omzetten in nieuwe aanpakken en oplossingen.

Scholen moeten –zeker nu de overheid ook inziet dat vernieuwing niet van buiten af ‘geïmporteerd’ kan worden- steeds meer ‘slimme scholen’ worden. Scholen die zelf in staat zijn om van binnen uit- maar wel in relatie met buiten- te verbeteren en te vernieuwen. Dit vergt van schoolleiders dat zij in staat moeten zijn om complexe vernieuwingsprocessen te managen. Oplossingen te vinden voor vraagstukken die niet meer op te lossen zijn door analyses, stappenplannen, opdrachten te formuleren en te controleren. Het leiding geven aan een slimme school vergt van managers dat ze creatief te werk gaan, dat ze verbindingen maken, over de schutting van de eigen school kijken en anticiperende maatregelen durven te nemen.

Om schoolleiders en managers hierbij te ondersteunen heeft KL in samenwerking met het SBO een masterclass ‘Ondernemen in het Onderwijs’ ontwikkeld.

Leren te ondernemen: voor jezelf, je school en het onderwijs

De doelstelling van de masterclass is om schoolmanagers te stimuleren om meer ruimte te nemen en te creëren voor ondernemendheid binnen hun school organisatie.
In de masterclass zullen we het begrip ondernemendheid aanpakken op het niveau van:

  1. Het individu: wat heb jij nodig om je ondernemende houding te vergroten?
  2. De school: hoe kan ondernemendheid binnen jou school een rol krijgen? Wat is hiervoor nodig, hoe te sturen, vorm te geven en welke concrete stappen zijn mogelijk?
  3. Het onderwijs: wat betekent ondernemen voor het onderwijs? Waartoe moet dat leiden en wat kunnen schoolleiders hierin betekenen?

Meer weten?
Download de PDF voor meer informatie over dit project en de bijeenkomsten

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/masterclass-ondernemen-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/masterclass-ondernemen-in-het-onderwijs/