Masterclass open data voor culturele instellingen

Vijf bijeenkomsten over auteursrechtelijke aspecten van metadata en content en het toepassen van open content-licenties.


2012 - 2012

Creative Commons Nederland organiseert in het voorjaar van 2012 de masterclass Open Data voor culturele instellingen. De masterclass gaat in vijf plenaire bijeenkomsten in op auteursrechtelijke aspecten van metadata en content en het toepassen van open content licenties. Doel van de masterclass is om een strategie te ontwikkelen voor het vrijgeven van data van culturele erfgoedinstellingen.

Naast een theoretische inleiding op het onderwerp ga je onder begeleiding van een coach met je eigen praktijkcases aan de slag gaan. Experts uit het veld presenteren hun ervaringen en gaan met jou in dialoog. De datasets die de deelnemers in de masterclass open maken, worden ingebracht in door Hack de Overheid georganiseerde hackathons.

De masterclass staat onder leiding van Paul Keller (senior adviseur auteursrechtenbeleid Kennisland, Creative Commons NL). CC-NL werkt in het kader van de masterclass samen met Open Cultuur Data.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor professionals werkzaam in de culturele sector met een interesse voor open data. Dit kunnen marketing of communicatie professionals zijn, collectiebeheerders of bijvoorbeeld professionals werkzaam op een digitale of rechtenafdeling.

Meer informatie

Lees hier meer over de masterclass en schrijf je in.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/masterclass-open-data-voor-culturele-instellingen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/masterclass-open-data-voor-culturele-instellingen/