Memory Channel

In het pilot-project 'Memory Channel' heeft Kennisland in 2008 een online audivisueel platform ontwikkeld voor DiEP - archief, monumenten en archeologie Dordrecht en de Openbare Bibliotheek Curaçao.


  • Betrokken KL'ers
2008 - 2008

In het pilot-project ‘Memory Channel’ heeft Kennisland in 2008 een online audivisueel platform ontwikkeld voor DiEP – archief, monumenten en archeologie Dordrecht en de Openbare Bibliotheek Curaçao. Op de website www.memorychannel.nl is een deel van de collectie van het archief te vinden en kunnen gebruikers zelf materiaal uploaden.

De gebruiker staat centraal in deze pilot. Hoe ga je als archief om met de tags, beschrijvingen en filmpjes die door de gebruikers zelf worden ingebracht? Aan wat voor voorwaarden moet deze omgeving voldoen? De pilot moet leiden tot een levendige community rondom het materiaal dat in de archieven van het Stadsarchief ligt en het materiaal dat de gebruikers zelf aandragen. Een deel van de informatie is openbaar toegankelijk, maar tegelijkertijd is er ook veel aandacht voor privacy.

Herinneringen aan het (migratie)verleden van Caribische Nederlanders

Het gaat om een bijzondere collectie: herinneringen aan het (migratie)verleden van Caribische Nederlanders in Dordrecht in de vorm van videobanden, foto’s en documenten. Daarnaast heeft de Openbare Bibliotheek Curaçao enkele historische opnames beschikbaar gesteld van typische Antilliaanse liederen.

KL heeft voor dit project een quickscan uitgevoerd naar relevante projecten, advies gegeven over digitalisering, een serie workshops georganiseerd voor beheerders en de gebruikers en de bouw van het platform gecoördineerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/memory-channel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/memory-channel/