Nationaal Archief joins Flickr the Commons

In 2008 gingen het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo samenwerking met Flickr the Commons aan en plaatsten foto's uit hun gedigitaliseerde fotocollecties op Flickr. Kennisland inventariseerde mogelijkheden van social tagging en organiseerde samen met het Nationaal Archief een seminar voor de erfgoedsector over publieksparticipatie en gedigitaliseerde fotocollecties.  


2008

Op basis van een inventarisatie die Kennisland voor het Nationaal Archief deed naar de mogelijkheden van social tagging voor de ontsluiting van fotocollecties, gingen het Nationaal Archief en partner Spaarnestad Photo in 2008 het experiment aan. Als eerste Nederlandse archieven sloten de instellingen zich aan bij Flickr the Commons, een initiatief gestart door de Library of Congress (VS) en de internationale fotowebsite Flickr.

Een deel van de bijzondere fotocollectie Arbeidsinspectie, die in het kader van het project Beelden voor de Toekomst gedigitaliseerd is, werd op Flickr the Commons geplaatst. Sindsdien zijn elke maand nieuwe foto’s uit de collecties van de archieven toegevoegd en vormt de activiteit onderdeel van de reguliere werkzaamheden van de archieven. Gebruikers kunnen foto’s taggen en van commentaar voorzien. Informatie die door de archieven weer gebruikt worden voor een betere ontsluiting van het materiaal op de eigen website.

Seminar Nationaal Archief joins Flickr The Commons

In het kader van de samenwerking met Flickr the Commons organiseerde Kennisland en het Nationaal Archief het Seminar Nationaal Archief joins Flickr The Commons. Tijdens het seminar werd onderzocht in hoeverre een initiatief als Flickr Commons kan bijdragen tot een bredere publieksparticipatie bij gedigitaliseerde fotocollecties. Ook werd dieper ingegaan op de mogelijkheden van Web 2.0 toepassingen als social tagging om collecties van erfgoedinstellingen te verrijken met kennis van gebruikers.

Sprekers waren onder andere Georges Oates (oprichter Flickr Commons), Fiona Romeo (National Maritime Museum) en Judith Moortgat (Nationaal Archief). Het seminar werd gemodereerd door Dick Rijken (Lector Haagse Hogeschool).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/nationaal-archief-joins-flickr-the-commons/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/nationaal-archief-joins-flickr-the-commons/