Netwerk ff contact ;-)

Netwerk van zeven ICT-projecten voor chronisch zieke kinderen.


2003 - 2005

Ongeveer 250.000 kinderen en jongeren in Nederland kampen met een chronische of langdurige ziekte. In veel gevallen trekt de ziekte een zware wissel op hun dagelijks leven. Naar school gaan of contact onderhouden met ouders, klasgenoten en vrienden is niet vanzelfsprekend als je voor langere tijd in het ziekenhuis of revalidatiecentrum ligt of thuis moet revalideren. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan daar wat aan te doen. Diverse projecten proberen met gebruik van ICT de kwaliteit van leven en de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een chronische of langdurige ziekte te verbeteren.

De ICT-projecten

Zeven ICT-projecten gericht op chronisch zieke kinderen hebben hun krachten gebundeld in het Netwerk ff contact :-). De zeven projecten waren: Artsen voor Kinderen, @webschool, Digibeter, Sterrekind, Moov.nl, Robin en Special Kids. Zij werden allemaal ondersteund door het VSB Fonds. Het idee achter het netwerk was dat de projecten gezamenlijk sterker zouden staan om te zorgen dat zij op langere termijn hun diensten konden aanbieden en doorontwikkelen. Door kennis en ervaring te delen, samen te werken en samen campagne te voeren.

Kennisland en Netwerk ff contact:-)

KL heeft het Netwerk ff contact 😉 tussen 2003 en 2005 helpen oprichten en ondersteund. Dit is gedaan met steun van het VSB Fonds en later ook het Ministerie VWS. Er is onderzoek gedaan naar de infrastructuur in ziekenhuizen, er is gewerkt aan de bundeling van diensten en het stimuleren van de vraag. Zo is een campagne gevoerd waarbij onder andere via jongerenzenders als TMF en Nickelodeon aandacht is besteed aan Netwerk ff contact ;-). Dit is door ruim 600.000 jongeren bekeken. Er is een songcontest geweest waar ruim 800 liedjes zijn ingestuurd en waar bijna 19.000 jongeren op hebben gestemd. Er zijn contacten gelegd met mogelijke sponsors. Ook is gezocht naar opties voor structurele financiering. Hiervoor is een business plan opgesteld. Toen dit gereed was, heeft KL nog de rol van adviseur vervuld. Eind 2005 zijn alle werkzaamheden overgedragen aan de inmiddels opgerichte stichting Netwerk ff contact 😉 welke is gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/netwerk-ff-contact/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/netwerk-ff-contact/