Open Cultuur Data

Netwerk van cultuurprofessionals, ontwikkelaars, designers, auteursrechtspecialisten en open data-deskundigen, dat culturele data open maakt en de ontwikkeling van waardevolle culturele toepassingen stimuleert.


Website
www.opencultuurdata.nl
E-mail
mz@kl.nl
header_img
Open Cultuur Data

Werner Helmich pitcht Wiggle.

Maker: Xander Bouwman

Rechten:

Original

Download
Werner Helmich pitcht Wiggle.
2012 - 2016

Open Cultuur Data is een netwerk van cultuurprofessionals, ontwikkelaars, designers, auteursrechtspecialisten en open data-deskundigen, dat culturele data open maakt en de ontwikkeling van waardevolle culturele toepassingen stimuleert. Hierdoor wordt cultuur op innovatieve wijze voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Steeds meer culturele instellingen maken informatie digitaal beschikbaar. Hierdoor ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden om met deze informatie nieuwe toepassingen te maken, waardoor we op nieuwe manieren kunnen participeren in kunst en cultuur. De data zijn echter vaak slecht toegankelijk. Eindgebruikers kunnen of mogen de data beperkt (her-)gebruiken en de data is technisch slecht benaderbaar.

Open Cultuur Data wil de culturele sector ondersteunen in het vrijgeven van culturele data door:

  • het stimuleren van het beschikbaar maken van meer open cultuur data;
  • het verzamelen en ontsluiten van open cultuur data middels een open digitale infrastructuur;
  • het verzamelen en delen van kennis over en ervaring met open cultuur data;
  • het stimuleren van nieuwe toepassingen op basis van open cultuur data.

Open Cultuur Data is een gezamenlijk initiatief van Kennisland, Open State Foundation en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het initiatief ontving in het verleden financiële ondersteuning van Beelden voor de Toekomst en Creative Commons Nederland (2012). Het Open Cultuur Data Challengers programma wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2014).


Activiteiten in 2012:


Activiteiten in 2013:


Activiteiten in 2014:

  • Impactmeting
  • Netwerkactiviteiten


Activiteiten in 2015:


Activiteiten in 2016:

Lees meer informatie over het netwerk en de verschillende activiteiten op de website van Open Cultuur Data.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/open-cultuur-data/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/open-cultuur-data/