OZO Venserpolder: de kunst van het ontmoeten

Ontmoetingen Zuidoost Venserpolder is een project waarbij verschillende ontmoetingen centraal staan. Ontmoetingen tussen bewoners in de wijk Venserpolder, ontmoetingen tussen kunstenaars en bewoners, en ontmoetingen tussen de kunstenaars onderling.


  • Betrokken KL'ers
2006 - 2007

Ontmoetingen Zuidoost Venserpolder is een project waarbij verschillende ontmoetingen centraal staan. Ontmoetingen tussen bewoners in de wijk Venserpolder, ontmoetingen tussen kunstenaars en bewoners, en ontmoetingen tussen de kunstenaars onderling. Elke drie maanden verbleef een andere kunstenaar in de Venserpolder om samen met bewoners kunstprojecten te ontwikkelen die het ontmoeten konden stimuleren.

Door tussentijds gezamenlijke bijeenkomsten konden de kunstenaars gezamenlijk met elkaar experimenteren en leren over wat werkte en wat niet. Al deze ontmoetingen tezamen hebben geleid tot kunstwerken in en voor de Venserpolder, die samen met de bewoners zijn ontwikkeld.

“OZO® – de kunst van het ontmoeten”

Over het project OZO Venserpolder is een publicatie verschenen met de titel: “OZO® – de kunst van het ontmoeten. Deze publicatie gaat in op de vraag hoe kunst een rol kan spelen bij ontmoetingen tussen personen afkomstig uit verschillende werelden. De stelling die aan deze notitie ten grondslag ligt en die deels door onderzoek in de wijk tot stand is gekomen, luidt:

“Om mensen uit hun dagelijkse patroon te halen is er iets extra’s nodig; iets dat extra variatie genereert. Kunst zou bij uitstek de benodigde variatie kunnen leveren en daarmee de mogelijkheden tot ontmoeten kunnen vergroten. Het is daarbij van belang dat de kunst betrokkenheid, betekenisgeving, beweging en duurzaamheid stimuleert.”

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/ozo-venserpolder-de-kunst-van-het-ontmoeten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/ozo-venserpolder-de-kunst-van-het-ontmoeten/