P2P Fusion

P2P FUSION is een project waarin een open en efficiënt mediaplatform gecreëerd wordt voor creatief legaal hergebruik van audiovisuele werken


  • Betrokken KL'ers
2006 - 2009

Op 1 juni 2006 tot najaar 2009 nam KL deel in P2P FUSION. KL was een van de partners van dit Zesde Kaderprogramma (IST: Information Society Technologies) onderzoeksproject.

P2P FUSION is een Europees Specific Targeted Research Project (STREP) van drie jaar waarin een open en efficiënt mediaplatform gecreëerd wordt voor creatief legaal hergebruik van audiovisuele werken. Binnen het systeem kan content geplaatst, gemixt, hergebruikt en gelinkt worden via een p2p (peer to peer) netwerk.

Het platform zal meervoudige semantische en sociale software toepassingen integreren waardoor het een aantrekkelijke omgeving wordt voor content communities.

Hoe het P2P-FUSION project werkt

Recente studies tonen aan dat het gebruik van audiovisueel materiaal op internet de komende jaren enorm zal toenemen. Het P2P-FUSION project wil een bijdrage leveren om een aantal knelpunten in het hergebruik van audio- en videomateriaal op internet door middel van een p2p-netwerk op te lossen en een sociale dimensie toe te voegen.
Het project omvat de volgende kerncomponenten:

  • p2p Mediaspace (gebaseerd op de Tribler software)
  • Ingebouwde licensering van bijvoorbeeld Creative Commons
  • Semantische laag die gebruikt maakt van de DiMaS technologie
  • Social processing (annotatie, beoordeling aanbevelingen, vertalen, collaboratieve productie)
  • Media applicaties en nieuwe ‘mediawijsheid’ content communities

P2P Fusion werkt in de ontwikkeling samen met bestaande en nieuwe content communities. Zij worden het testpubliek van het p2p Mediaplatform, maar spelen tevens een belangrijke rol in het design proces van de interface en de sociale software die ontwikkeld worden.

Het P2P FUSION consortium

Het P2P FUSION consortium bestaat uit zeven partners: Dit zijn het Hongaarse audiovisuele archief Neumann, Beeld en Geluid in Hilversum, Budapest University of Technology and Economics, KL, het Helsinki Institute for Information Technology, het Finse Media Lab, en de Technische Universiteit Delft.

Stuur voor meer informatie over het project een e-mail aan de projectmanager van P2P Fusion Paul Keller.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/p2p-fusion/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/p2p-fusion/