Projectenfabriek Zuid-Holland

Plan van aanpak uit 2006 voor een katalysator in Zuid-Holland, die helpt om van idee tot product te komen.


2006

Zuid-Holland is een regio waar een grote wil aanwezig is om te innoveren en te ondernemen. Dat bleek al in het project Denktank, dat KL in 2005 voor de Kennisalliantie Zuid-Holland uitvoerde.

Een van de punten die uit dat project naar voren kwam was de behoefte aan een organisatie die de slag van idee naar concrete actie maakt. Daarom gaf de Kennisalliantie Zuid-Holland KL in januari 2006 de opdracht de mogelijkheden te verkennen om een Zuid-Hollandse projectenkatalysator operationeel te maken.

Het plan van aanpak

Resultaat van deze opdracht is een plan van aanpak voor de “Projectenfabriek van Zuid-Holland”: De Projectenfabriek is een katalysator die concrete projecten in gang zet die passen bij de ambities van Zuid-Holland, en die voortkomen uit de vraag van ondernemers, onderzoek en onderwijs. Een aanjager waarin de overheid faciliteert in plaats van dicteert, en waarmee het onderbenutte potentieel van Zuid-Holland kan worden aangesproken.

KL heeft de taken en verantwoordelijkheden van de projectfabriek uitgewerkt, voorzien van een organisatiestructuur en begroting. De rapportage is in februari 2006 afgerond. De Kennisalliantie startte direct daarna daarna een traject om een projectenfabriek op te zetten voor de glastuinbouwsector.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/projectenfabriek-zuid-holland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/projectenfabriek-zuid-holland/