Rechtenstrategie woord.nl

Advies over (auteurs)recht woord.nl


  • Betrokken KL'ers
2013 - 2013

In opdracht van de NPO en het Mediafonds en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ontwikkelt de VPRO woord.nl. Dit is een webplatform voor gearchiveerde radio-uitzendingen met gesproken woord (door de publieke omroepen geproduceerde radioprogramma’s die niet in de categorieën muziek, nieuws en/of sport vallen). Woord.nl zal in januari 2013 online gaan. 

In opdracht van de NPO en de VPRO is Kennisland bezig met een advies voor een rechtenclearingstrategie voor de content die op woord.nl toegankelijk gemaakt wordt. Naast auteursrechtelijke kwesties kijken wij naar het persoonlijkheidsrecht van de personen die in de radio-uitzendingen voorkomen.

Kennisland werkt hiervoor samen met de redactieraad van woord.nl, het Instituut voor Beeld en Geluid en enkele externe experts. Doel van het project is een strategie formuleren die voldoet aan de belangen van de rechthebbenden en tegelijkertijd zeker stelt dat het met publieke middelen geproduceerde en bewaarde radio-archief van de publieke omroep zo volledig mogelijk toegankelijk gemaakt kan worden. We verwachten ons advies in maart 2013 af te ronden. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/rechtenstrategie-woordnl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/rechtenstrategie-woordnl/