Regionaal werkprogramma Kenniswijk

Ontwikkelen van een regionaal werkprogramma voor het project Kenniswijk te Eindhoven.


2004

Nederland loopt inmiddels internationaal voorop als het gaat om breedband internet. In 2004 werd verwacht dat meer dan de helft van alle internetaansluitingen breedband is. Om die voorsprong te ontwikkelen en te behouden zijn in de afgelopen jaren door heel Nederland verschillende projecten gestart. Niet alleen om de infrastructuur aan te leggen, maar ook om nieuwe diensten te ontwikkelen die daarvan gebruik maken.

Het grootste en bekendste project is Kenniswijk

In februari 2004 is de tussenevaluatie van Kenniswijk gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan is besloten de opzet van het project te wijzigen. In de zomer van 2004 is Kenniswijk ‘nieuwe stijl’ gestart. Deze Kenniswijk kent zowel een landelijke als een regionale component. Ter invulling van het regionale deel van het project moest een regionaal werkprogramma worden opgesteld. KL heeft in opdracht van de Gemeente Eindhoven dit werkprogramma ontwikkeld.

Teamleden
Joeri van den Steenhoven, Martijn Arnoldus, Kim van den Berg

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/regionaal-werkprogramma-kenniswijk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/regionaal-werkprogramma-kenniswijk/