Slimmer Samenwerken Bijeenkomst

Een op maat gemaakte bijeenkomst om gezamenlijk ambities en een strategie te genereren voor de toekomst.


  • Betrokken KL'ers
2007

Een op maat gemaakte bijeenkomst voor een vakgroep van de Haagse Hogeschool om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de positionering van de opleiding (wat willen we), de strategie (wat gaan we doen) en op de gewenste professionaliteit van het team (wat hebben we ervoor nodig). In deze bijeenkomst werden de belangrijkste barrières voor samenwerking geïdentificeerd, de ambities met betrekking tot de opleiding ontwikkeld, de aanwezige professionele diversiteit en mogelijkheden (h)erkend en stappen gezet die de ambities dichterbij brengen.

De aanpak zou je een ‘support benadering’ kunnen noemen. In plaats van met een buitenaf advies te komen, zoeken we naar manieren hoe je met elkaar aan innovatie kan werken. We sluiten daarbij aan op wat er is (de aanwezige knowhow, energie en initiatieven) om daarmee te creëren wat nog niet is, (de ambities, wensen, vernieuwingen). Het gaat hierbij niet alleen om het creëren van nieuwe woorden, maar ook om het realiseren van daadwerkelijke stappen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/slimmer-samenwerken-bijeenkomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/slimmer-samenwerken-bijeenkomst/