Surflocaal

Inventarisatie voor ICT-cursussen voor mensen met een functionele beperking.


2003

Internet kan voor mensen met een functionele beperking een zeer goed hulpmiddel zijn. Maar zij worden geconfronteerd met meerdere factoren die leiden tot ontoegankelijkheid van het internet. Het gaat daarbij om mentale, fysieke, begripsmatige en materiele ontoegankelijkheid. Zonder gerichte scholing is het nauwelijks voorstelbaar dat personen met een functiebeperking de eerste fysieke en begripsmatige ontoegankelijkheid overwinnen. Kennis over oplossingen hieromtrent is nog nauwelijks op gestructureerde wijze verzameld en verspreid.

Kennisland en Surflocaal

Het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap, heeft samen met KL een voorstel geschreven om kennis hierover te verzamelen en verspreiden middels het ontwikkelen en aanbieden van cursusmateriaal. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij gangbare internetcursussen en internetplekken waar dergelijke cursussen worden gegeven, zoals de Digitale Trapvelden. Er is een CD-Rom ontwikkeld met informatie voor cursusaanbieders over allerlei toepassingen die de toegankelijkheid kunnen vergroten.

KL heeft een inventarisatie van het bestaande cursusaanbod gemaakt, helpt mee met het opzetten van een pilot op locatie en het verspreiden van de CD-rom. Je kunt hier deze inventarisatie downloaden

Teamleden
Joeri van den Steenhoven, Marie-Louise Magre

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/surflocaal/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/surflocaal/