T_Visionarium OPEN CITY

Meer dan 100 na Panorama Mesdag is T_Visionarium OPEN CITY gepresenteerd: een panoramische ervaring van audiovisueel materiaal uit de collecties van Beeld en Geluid die binnen Beelden voor de Toekomst gedigitaliseerd zijn.


  • Betrokken KL'ers
2009 - 2009

T_Visionarium OPEN CITY is een spectaculaire installatie waar bezoekers in een 3-dimensionale ruimte op een interactieve manier door het audiovisuele archief kunnen navigeren en hun eigen tijdelijke montage of remix kunnen maken. De installatie maakt gebruik van baanbrekende visualisatie technologie van het Australische onderzoekscentrum iCinema en was in November 2009 voor het eerst in Nederland te zien.

Kennisland en T_Visionarium OPEN CITY

Kennisland droeg zorg voor de coördinatie en organisatie van de spectaculaire opening in de Zuiderkerk te Amsterdam. Op deze avond werd een breed netwerk van erfgoedinstellingen en partners van T_Visionarium en Beelden voor de Toekomst uitgenodigd voor een sneak preview.

Overweldigend

Sinds de opening van T_Visionarium hebben maar liefst 9.500 mensen de installatie bezocht. De reacties op de panoramische ervaring van audiovisueel materiaal uit de collecties van Beeld en Geluid die binnen Beelden voor de Toekomst gedigitaliseerd zijn, waren overwegend positief. ‘Overweldigend’ was een veelgehoorde omschrijving. Ongetwijfeld heeft de aandacht die het IDFA eraan besteed heeft voor extra aanloop gezorgd. Daardoor wisten nog meer mensen dan verwacht de 3D-blik op 100 jaar stad te vinden. Bekijk de indrukwekkende foto’s.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/t_visionarium-open-city/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/t_visionarium-open-city/