Technologische infrastructuur voor Europeana

Wat doet Kennisland zoal voor Europeana?


  • Betrokken KL'ers
2013 - 2014

Europeana is een belangrijke technologische innovator van de culturele erfgoedsector en Kennisland ondersteunt veel van deze ontwikkelingen. Onze inzichten en aanbevelingen hebben geleid tot structurele aanpassingen in het culturele erfgoedveld in Europa. In verschillende projecten werkt Kennisland op architectureel niveau samen met Europeana en haar partners.

Public Domain Calculators (2009-2011)

Op de website outofcopyright.eu krijgen gebruikers inzicht in de vraag of de auteursrechtelijke bescherming van een werk verlopen is. De vuistregel hierbij is dat een werk auteursrechtelijk beschermd is tot 70 jaar na de dood van de maker. Het aantal uitzonderingen op deze regel is zo groot dat alleen een jurist met zekerheid kan bepalen of deze bescherming daadwerkelijk verlopen is. outofcopyright.eu maakt de duur van bescherming inzichtelijk voor 30 verschillende landen. Kennisland heeft in dit project de software-ontwikkeling en projectmanagement op zich genomen. Wij hebben de ambitie om dit project in de toekomst verder uit te werken en toegankelijker te maken voor de culturele erfgoedsector.

Public Domain Mark (2010)

Wanneer de auteursrechtelijke bescherming op een werk verlopen is kan iedereen het bewerken en verspreiden zonder dat daarvoor toestemming gevraagd moet worden. Deze rechtenvrije werken zijn echter moeilijk online te vinden. Kennisland heeft samen met Europeana en Creative Commons gewerkt aan de ontwikkeling van de Creative Commons Public Domain Mark voor het markeren van deze werken. Door deze infrastructuur is het mogelijk om publieke domeinwerken te herkennen en via zoekmachines te vinden.

GLAM Tools (2012)

Veel culturele instellingen doneren hun content aan Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. Maar Wikimedia Commons is niet ingericht voor het uploaden en bijhouden van gestructureerde collectiedata en content. Verschillende lokale Wikimedia-afdelingen (chapters) hebben daarom aan Europeana en Kennisland gevraagd om hier een oplossing voor te ontwikkelen. GLAM Tools maakt deze donatie eenvoudiger en ontwikkelt methoden om de resultaten van donaties te meten. Lees hier meer over het project.

EuropeanaCloud (2013-)

We zien dat er een beweging ontstaat om het beheer van services en opslag uit te besteden naar de ‘cloud’. De cloud haalt veel werk uit handen van lokale collectiebeheerders opdat de afnemer zich kan richten op het gebruik van zijn collectie. In het EuropeanaCloud-project scheppen we de randvoorwaarden van een dergelijke opslag voor de Europese culturele sector.

EuropeanaCloud is mede-gefinancierd door het CIP-ICT Policy Support Programme van de Europese Unie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/technologische-infrastructuur-voor-europeana/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/technologische-infrastructuur-voor-europeana/