Verkenning Strijp-S Eindhoven

Onderzoek naar initiatieven om creatieve economie te stimuleren op lokaal niveau voor Strijp-S te Eindhoven.


2005

De gemeente Eindhoven wil in het gebied Strijp-S een creatieve dynamiek en een bloeiende creatieve industrie creëren, met name gericht op de combinatie design en technologie. Om dit tot stand te brengen is er meer nodig dan een stedenbouwkundig plan. Het gaat om een combinatie van mensen, ideeën en werkende combinaties die een gebied tot leven brengen. Een onderdeel van het plan is om één verzamelgebouw te creëren voor bedrijven en organisaties op het gebied van design en technologie.

KL is door Parkbeheer Strijp BV gevraagd een inventarisatie van andere, vergelijkbare initiatieven te maken. Hiervoor is een quickscan gemaakt waarbij 9 Nederlandse en 16 buitenlandse initiatieven in kaart zijn gebracht. De nadruk lag hierbij lag voornamelijk op design en technologie en ondersteunende activiteiten voor (startende) creatieve bedrijven.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/verkenning-strijp-s-eindhoven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/verkenning-strijp-s-eindhoven/