Vernieuwend leiderschap PO

In het programma Vernieuwend leiderschap PO gaan schoolleiders uit het primair onderwijs samen op zoek naar wat vernieuwend leiderschap voor hen, hun team en de school concreet inhoudt.


2014 - 2018

Het doel van dit programma is om binnen één schooljaar verder te groeien als schoolleider van een innovatieve lerende gemeenschap van professionals, een concrete vernieuwing van de school met het team in gang te zetten en te leren vernieuwen binnen een groeiend netwerk van collega-schoolleiders. Na een succesvolle pilot++Publicatie van en voor schoolleidersIn 2014 is Kennisland samen met het CAOP en in opdracht van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (APPO) een pilot gestart van het schoolleidersprogramma ‘Vernieuwend leiderschap PO’. Over deze pilot is een publicatie verschenen. Download de publicatie met lessen van en voor schoolleiders. zal de CNV Academie dit programma met ingang van schooljaar 2016-2017 aanbieden. Kennisland blijft betrokken bij de uitvoering en de doorontwikkeling van het programma.  

Een belangrijke les++InterviewLees ook het interview hierover met Kimon Moerbeek dat begin 2015 verscheen in van12tot18. uit de innovatieprogramma’s in het onderwijs waar Kennisland de afgelopen jaren aan gewerkt heeft, is dat schoolleiders van grote invloed zijn op vernieuwing in schoolorganisaties. Leidinggeven aan vernieuwing is een ontdekkingstocht die niet planmatig verloopt. De uitdaging voor schoolleiders is om in samenwerking met het team de veranderingen vorm te geven en uit te voeren. In het programma Vernieuwend leiderschap PO gaan schoolleiders uit het primair onderwijs samen op zoek naar wat vernieuwend leiderschap concreet voor hen, hun team en de school inhoudt.

Wat het programma oplevert

  • herregistratie voor het thema ‘Leidinggeven aan Verandering’ van het Schoolleidersregister PO;
  • visie op vernieuwend vermogen van de eigen school;
  • inzicht in verschillende strategieën, tools en principes voor leren en innoveren;
  • leerervaringen op het gebied van dialoog en interactieve beleidsontwikkeling in de eigen organisatie;
  • ontwikkeling van het eigen vermogen om leiding te geven aan vernieuwing;
  • een concreet initiatief dat in de school gestart is;
  • een netwerk van vernieuwende schoolleiders;
  • (meta-)kennis over leidinggeven aan vernieuwend vermogen van po-scholen.

Voor wie

Ben jij een po-schoolleider en wil je in een open en dynamische leeromgeving samen met collega-schoolleiders op zoek naar je eigen vernieuwend leiderschap? Ben je benieuwd hoe je de betrokkenheid van je team nog meer kunt organiseren en hoe je je leerkrachten de ruimte geeft? Neem dan deel als schoolleider aan het programma Vernieuwend leiderschap PO.

Aanpak

De deelnemende schoolleiders brengen een concreet vernieuwingsvraagstuk mee uit hun eigen praktijk.De deelnemende schoolleiders brengen een concreet vernieuwingsvraagstuk mee uit hun eigen praktijk. De deelnemende schoolleiders komen samen in vier ‘labs’. Dit zijn leerbijeenkomsten voor inspiratie en reflectie. We werken aan de hand van specifieke principes van vernieuwen van binnenuit en volgen als leidraad vier leersporen: :

Elke schoolleider krijgt een personal coach. Tussen de labs door wordt uitwisseling gestimuleerd, waardoor je een duurzaam netwerk opbouwt van vernieuwende collega-schoolleiders. In de slotbijeenkomst delen de schoolleiders hun ervaringen met een breder publiek op het podium in ‘TED-stijl’.

Programma: data, kosten, aanmelden

19 september 2016 / 15:30 – 18:00
Kick-off-bijeenkomst

5 oktober 2016 / 15:00 – 19:00
Lab 1: Verruim je perspectief en bepaal je (verander)strategie

28 november 2016 / 15:00 – 19:00
Lab 2: Samen met je team leren van de praktijk

30 januari 2017 / 15:00 – 19:00
Lab 3: Je impact vergroten

5 april 2017 / 15:00 – 19:00
Lab 4: Op naar duurzame vernieuwing

13 juni 2017 / 11.00 – 17.00
Slotbijeenkomst

Kosten
De kosten voor deelnameBen jij een po-schoolleider en wil je in een open en dynamische leeromgeving samen met collega-schoolleiders op zoek naar je eigen vernieuwend leiderschap? aan het programma bedragen € 5000,- per deelnemer. Leden van CNV Schoolleiders kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief van € 4250,-.

Voorwaarden
Deelname geldt voor herregistratie voor het thema ‘Leidinggeven aan Verandering’ in het Schoolleidersregister PO.

Aanmelden
Geïnteresseerde schoolleiders kunnen zich aanmelden voor het programma via de website van CNV Connectief Academie (klik daar op ‘Vernieuwend Leiderschap’). Bij de aanmelding geef je aan wat je vraagstuk is voor vernieuwing in de school.

Meer informatie?

Neem contact op met CNV Connectief Academie (030-7511785), Kennisland (Kimon Moerbeek: km@kl.nl / 020-575 6720) of CAOP (Martine Maes: m.maes@caop.nl / 06-10074170).

Vernieuwend leiderschap PO wordt aangeboden door CNV Connectief Academie, in samenwerking met Kennisland en CAOP.