Videorooter: technologie om video’s uniek te identificeren

In project Videorooter ontwikkelt Kennisland samen met Commons Machinery fingerprinting-technologie om video’s te identificeren op basis van specifieke eigenschappen met als doel de ene video van de andere te onderscheiden. Daardoor kan de herkomstinformatie aan een video worden gekoppeld en kan worden nagegaan of een video op meerdere websites voorkomt.


header_img
Search'n through the rain. Will they ever come?

The streets of Shanghai in the rain.

Maker: Dai Luo

Rechten:

Original

Download
2015 - 2016

Foto’s en video’s reizen op internet van platform naar platform. De herkomstinformatie van dit materiaal, bijvoorbeeld wie de maker is en onder welke voorwaarden het gedeeld mag worden, verwatert hierbij vaak. Het eigenaarschap is hierdoor steeds moeilijker te bepalen. Zelfs als de eerste publicatie van een bepaald werk op internet van complete licentie-informatie++Creative CommonsBijvoorbeeld een Creative Commons-licentie die auteursrechthebbenden de mogelijkheid biedt om de voorwaarden waaronder anderen hun werk mogen delen en hergebruiken aan te geven. KL is de public lead van Creative Commons Nederland. Lees meer was voorzien, is er geen enkele garantie dat dit bij volgende publicaties van hetzelfde werk nog het geval is. Videorooter is een eerste stap in de richting van een oplossing voor dit probleem voor video’s.

Ons werk in de erfgoedsector heeft duidelijk gemaakt dat eigenaarschap op het internet een lastig probleem is waar nog geen goede oplossing voor bestaat. Vooral makers die hun werk vrijgeven onder open licenties verdienen goede naamsvermelding als hun werk wordt gedeeld. Met het ontwerp van Videorooter hoopt Kennisland de positie te versterken van videomakers die hun werk onder open licenties delen.

In project Videorooter ontwikkelt Kennisland samen met de Zweedse R&D-organisatie Commons Machinery fingerprinting-technologie om video’s te identificeren op basis van specifieke eigenschappen met als doel de ene video van de andereOns werk in de erfgoedsector heeft duidelijk gemaakt dat eigenaarschap op het internet een lastig probleem is waar nog geen goede oplossing voor bestaat. te onderscheiden. Daardoor kan de herkomstinformatie aan een video worden gekoppeld en kan worden nagegaan of een video op meerdere websites voorkomt.

Elke video krijgt een unieke code

In de eerste fase van het project ontwikkelt Commons Machinery algoritmes voor het fingerprinten van video’s. In 2013 hebben zij in het project elog.io al fingerprinting-technologie voor afbeeldingen ontwikkeld. Nu bouwen ze daarop voort voor video’s. Fingerprinten++FingerprintenEen video wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd. Daar komt een unieke code uit voort: een perceptual hash. Daarom wordt dit proces ook wel eens ‘hashen’ genoemd. Hashen / fingerprinten moet niet worden verward met het toekennen van een watermerk. betekent hier dat een video een unieke code toegekend krijgt. Deze code is behalve uniek ook specifiek voor die video: eenzelfde video krijgt telkens dezelfde code, ook als er kleine veranderingen (zoals een andere resolutie of format) aan het bestand zijn aangebracht. Hierdoor zijn ook afgeleide werken++Afgeleide werkenEen afgeleid werk komt tot stand door een bestaand werk te remixen, aan te passen of er op voort te bouwen. en de mate waarin deze werken overeenkomen met het origineel teWe willen hiermee de positie van makers die hun werk onder open licenties vrijgeven versterken, en zo van het internet een plek te maken waarop makers hun werk durven te delen. herkennen.  

Na het ontwikkelen van de algoritmes gaan we 50.000 open gelicenseerde video’s van Europeana, Wikimedia Commons en Open Beelden++Technologische innovatieKL is op verschillende manieren betrokken geweest bij deze platforms. Lees er meer over  fingerprinten. De unieke codes die daaruit voortkomen, worden samen met andere metadata zoals maker, titel en licentie vastgelegd op een whitelist.

Tegelijkertijd vertalen we de de algoritmes in open standaarden voor het fingerprinten van video’s, zodat anderen de technologie kunnen gebruiken. Deze standaarden zijn zo gedefinieerd dat in principe iedereen ze kan implementeren, ongeacht de (programmeer)taal waarin iemand schrijft.

Durven delen door beter eigenaarschap

Videorooter is een klein onderdeel binnen een grotere oplossing voor het probleem rondom naamsvermelding op het internet. In dit grotere project Octopus werkt Kennisland samen met PeerPractice++Long readLees ook het artikel ‘Why most digital copyright registries have failed and what makes octopus different’. aan een uitgebreider systeem dat eigenaarschap op het internet regelt. Door verschillende puzzelstukjes bij elkaar te leggen, hopen we de positie van makers die hun werk onder open licenties vrijgeven te versterken, en zo van het internet een plek te maken waarop makers hun werk durven te delen.  

Videorooter wordt mede mogelijk gemaakt door het SIDN-fonds.

 

Als je dit interessant vind, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/videorooter-technologie-om-videos-uniek-te-identificeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/videorooter-technologie-om-videos-uniek-te-identificeren/