Voorbeeldredactie

Onderzoek naar concrete voorbeelden van de opkomst van de informatiesamenleving.


2000 - 2001

De manier waarop we werken en leven verandert door de invloed van ICT. Iedereen praat over de opkomst van de informatiesamenleving, maar waar en hoe zien we dat nu concreet gebeuren? De Voorbeeldredactie beschreef in het jaar 2000 iedere maand actuele gebeurtenissen die de gevolgen van ICT voor het leven van alledag inzichtelijk maken. En beoordeelde wat dit nu betekende voor de overheid.

De Voorbeeldredactie was een wisselende groep experts die regelmatig bijeenkwam om dergelijke voorbeelden met elkaar te bespreken. Deze voorbeelden werd vervolgens uitgewerkt en geanalyseerd werd wat dit voor de overheid betekende. Daarna verschenen ze op de website van Infodrome, een denktank van de Nederlandse regering om kennis te verzamelen over de gevolgen van ICT voor de overheid. Infodrome stond onder leiding van toenmalig staatssecretaris Rick van der Ploeg (Cultuur).

Voorbeeldredactie voor Infodrome

KL bedacht en organiseerde de Voorbeeldredactie voor Infodrome. Ook werkten wij de voorbeelden verder uit. De voorbeelden zijn later in boekvorm verschenen in het boek ‘De informatiesamenleving bijvoorbeeld‘ van Rick van der Ploeg, Mei Li Vos en Frans Nauta.

Teamleden

Frans Nauta, Farid Tabarki

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/voorbeeldredactie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/voorbeeldredactie/