KL versterkt de Culturele sector als R&D-afdeling van de samenleving

De culturele sector kan een functie vervullen als R&D-lab van de samenleving en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen signaleren, aan de kaak stellen, relativeren en soms zelfs veranderen. Maar dit gebeurt niet vanzelf.

KL versterkt de <span>Culturele sector</span> als R&D-afdeling van de samenleving
Meisje in witte kimono

Meisje in witte kimono is een schilderij van de Nederlandse kunstschilder George Hendrik Breitner, geschilderd in 1894, olie op linnen, 59 x 57 centimeter.

Maker: George Hendrik Breitner

Rechten:

Download
Meisje in witte kimono van George Hendrik Breitner, uit 1894, olie op linnen, 59 x 57 centimeter.

De culturele sector heeft een belangrijke onderzoekende en ontwerpende functie in het vernieuwen en versterken van de kennissamenleving. Hij genereert denkkracht die onverwachte mogelijkheden en verbindingen oplevert. De culturele sector kan een functie vervullen als R&D-lab van de samenleving en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen signaleren, aan de kaak stellen, relativeren en soms zelfs veranderen. Dit gebeurt niet altijd vanzelf. Wij bieden daarom leeromgevingen voor vernieuwers in de culturele sector om verandering vorm te geven en nieuwe verbindingen aan te gaan; binnen de sector en tussen de culturele sector en zijn publiek en andere sectoren zoals onderwijs en toerisme.++UPDATE 2019Per 1 september 2019 staken wij onze activiteiten in de culturele sector. We richten al onze aandacht op de thema’s Zorg, Onderwijs en Stad. Lees hier meer over onze thema’s.

ErKennisland werkt aan het versterken van de sector door het leggen van verbindingen binnen de sector en het stimuleren van verbindingen met andere sectoren. is behoefte aan nieuwe (digitale) manieren om cultuur te verspreiden en toegankelijk te maken en aan nieuwe denk- en businessmodellen die dit kunnen verduurzamen. Slimme oplossingen die voorbijgaan aan klassieke dichotomieën zoals zakelijk versus artistiek, commercieel versus publiek en populaire versus niche cultuur. Hiervoor is niet alleen ruimte voor reflectie en experiment nodig, maar ook een verdere professionalisering van de sector op organisatieniveau. Het Nederlandse kunst- en cultuurbeleid++Cultuur- verkenningLees ook ‘Cultuurverkenning: wat zijn belangrijke ontwikkelingen en trends?’  is gericht op het scheppen van (minimale) randvoorwaarden. Aan de sector de taak om opnieuw na te denken over zijn unieke identiteit en de maatschappelijke en economische waarde die de sector creëert of kan creëren in onze samenleving.

We zetten in op het aangaan van nieuwe verbindingen++In VerbindingLees ook de publicatie ‘In verbinding’.
en het open toegankelijk maken van cultuur. We doen dit door:

  • een voorhoede van culturele leiders en vernieuwers samen te brengen in leeromgevingen en ze uit te dagen nieuwe verbindingen aan te gaan (zie bijvoorbeeld Leiderschap in Cultuur);
  • vanuit een breed kader, open en interdisciplinair te werken en toegang te organiseren tot nieuwe kennisbronnen, middelen, expertise en contacten (zie bijvoorbeeld de Academie voor Culturele Vernieuwers);
  • culturele data (gedigitaliseerde werken, metadata) open te maken en de ontwikkeling van waardevolle toepassingen te stimuleren, zodat cultuur voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wordt (zie Open Cultuur Data);
  • na te denken over nieuwe denk- en businessmodellen en te ondersteunen bij het implementeren daarvan (zie @Diversity, Beelden voor de Toekomst en Open Beelden).

We werken nauw samen met een netwerk van professionals en organisaties uit de culturele sector (kunstenaars, muzikanten, designers, collectiebeheerders), professionals en organisaties met expertise op het gebied van lerende organisaties en professionalisering en relevante maatschappelijke organisaties. Zo blijven we zelf ook innovatief en kunnen we meer impact genereren. Op dit moment werken we onder andere samen met de Universiteit Utrecht (USBO), Coaching in de Cultuur,HKU, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Open State Foundation.

Publicaties | Nieuwsberichten | Opiniestukken | Projecten | Events

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-28-wat-artistiek-leiders-ons-kunnen-leren-over-leiderschap/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-28-wat-artistiek-leiders-ons-kunnen-leren-over-leiderschap/