Erfgoed open en innovatief beschikbaar maken

Een sterke kennissamenleving leeft bij de gratie van toegang tot informatie: door digitale erfgoedcollecties op een open en innovatieve manier beschikbaar te maken kan nieuwe kennis worden gegenereerd. Daarom maakt Kennisland zich al sinds het begin van de massale digitalisering sterk voor innovatie in de erfgoedsector.

<span>Erfgoed</span> open en innovatief beschikbaar maken
De Gouden Bocht in de Herengracht in Amsterdam vanuit het oosten

olieverf op paneel, h 42,5cm × b 57,9cm. Door de explosieve bevolkingstoename van Amsterdam moest de stad in de 17de eeuw enkele malen worden vergroot. Dit schilderij toont een deel van de wereldberoemde grachtengordel. De afgebeelde bocht was het domein van de allerrijksten. Toen Berckheyde dit zonovergoten stadsgezicht schilderde, waren enkele huizen nog niet voltooid. Een aantal kavels was zelfs nog onbebouwd.

Maker: Gerrit Adriaensz Berckheyde

Rechten:

Original

Download
De Gouden Bocht in de Herengracht in Amsterdam vanuit het oosten

Digitalisering van bronnen en infrastructuur was de afgelopen jaren de motor achter een krachtig veranderingsproces in de erfgoedsector. Musea, archieven en andere erfgoedinstellingen hebben het laatste decennium grote delen van hun collectie gedigitaliseerd en een start gemaakt met het ontwikkelen van online diensten om deze beschikbaar te maken. Daarmee is de positie van erfgoedinstellingen in de samenleving ingrijpend veranderd. Het digitale aanbod reikt immers veel verder dan de fysieke locatie van een instelling.

Een sterke kennissamenleving leeft bij de gratie van toegang tot informatie: door digitale erfgoedcollecties op een open en innovatieve manier beschikbaar te maken kan nieuwe kennis worden gegenereerd. Daarom maakt Kennisland zich al sinds het begin van de massale digitalisering sterk voor innovatie in de erfgoedsector, bijvoorbeeld in samenwerking met Europeana of in het kader van Beelden voor de Toekomst en als een van de initiatiefnemers van het Open Cultuur Data-netwerk.++UPDATEEind 2018 hebben we na ruim tien jaar onze activiteiten op het gebied van auteursrecht en cultureel erfgoed gestaakt. Lees hier waarom en wat we allemaal bereikt hebben binnen dit domein.

“We moeten ons erfgoed niet langer alleen voor conservering bewaren, maar vooral ook voor hergebruik. Daarom vinden we dat open beschikbaarheid van erfgoed de standaard moet zijn binnen de culturele sector.”

We richten ons binnen het erfgoeddomein op drie centrale doelstellingen:

  1. Het maatschappelijk en economisch potentieel van de sector benutten
    Erfgoed op een open en innovatieve manier beschikbaar maken kan maatschappelijke en economische waarde genereren. Daarom stimuleren we samenwerkingen tussen erfgoedinstellingenOm het maatschappelijk en economisch potentieel van erfgoed ten volle te benutten werkt Kennisland bovendien aan het oplossen van auteursrechtelijke knelpunten. en markt- en ontwikkelpartijen, om samen tot innovatieve diensten en producten te komen. Een voorbeeld is de samenwerking tussen het Nationaal Archief en Wikimedia, waarbij collecties een tweede leven krijgen op de grootste online encyclopedie, de gebruikswaarde toeneemt en het bereik aanzienlijk groter wordt. Om het maatschappelijk en economisch potentieel van erfgoed ten volle te benutten werkt Kennisland bovendien aan het oplossen van auteursrechtelijke knelpunten.
  2. De toegang tot digitaal erfgoed vergroten
    We moeten ons erfgoed niet langer alleen voor conservering bewaren, maar vooral ook voor hergebruik. Daarom vinden we dat open beschikbaarheid van erfgoed de standaard moet zijn binnen de culturele sector.We vinden dat open beschikbaarheid van erfgoed de standaard moet zijn binnen de culturele sector. Om erfgoed effectief te kunnen hergebruiken, dient alle informatie over het materiaal compleet, open en eenvoudig bereikbaar te zijn. Daarom stimuleren en ondersteunen we de culturele sector in het vrijgeven van hun data++VrijgevenEuropeana geeft 20 miljoen objecten vrij onder CC0. Lees meer (content en metadata) en het verankeren ervan in het beleid. Dit doen we onder andere door kennis en ervaring te delen en nieuwe toepassingen op basis van open cultuurdata te stimuleren. Dit zie je bijvoorbeeld goed in het project Open Cultuur Data.++Publiek domeinBekijk ook een de case ‘Een sterk publiek domein’.
  3. Experimenten met publieke diensten stimuleren
    Digitale diensten (zoals apps, websites en installaties) helpen de toegang tot digitale collecties te verbeteren. Met een goede app of website bedien je effectief een specifiek of juist breed publiek. Kennisland stimuleert de ontwikkeling van deze diensten actief en moedigt experimenteren aan, om zo de maatschappelijke en economische waarde van cultureel erfgoed te maximaliseren.KL stimuleert de ontwikkeling van publieke diensten en moedigt experimenteren aan, om zo de maatschappelijke en economische waarde van cultureel erfgoed te maximaliseren. Voorbeelden van zulke experimenten zijn: T_Visionarium OPEN CITY, Celluloid Remix en Verkiezingstijden. Ook heeft KL het open videoplatform Open Beelden mede ontwikkeld. Op dit platform wordt open gelicenseerd archiefmateriaal gepubliceerd voor hergebruik. Open Beelden maakt videomateriaal uit het verleden beschikbaar onder een open licentie en is de nummer 1-aanbieder van videomateriaal++Open BeeldenLees meer aan Wikipedia geworden.

 

Publicaties | Nieuwsberichten | Opiniestukken | Projecten | Events

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/research-paper-a-look-at-the-accuracy-of-edmrights-in-the-europeana-database/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/research-paper-a-look-at-the-accuracy-of-edmrights-in-the-europeana-database/