Judith Blijden
Judith Blijden

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur auteursrecht en digitale cultuur

Judith Blijden

@JudithBlijdenLinkedIn-profiel

Judith Blijden is adviseur bij Kennisland op het gebied van auteursrecht en digitale cultuur. Ze werkt met erfgoedinstellingen om juridische informatie van online collecties te verbeteren en te verduidelijken voor gebruikers. Zij schrijft mee aan beleid en geeft trainingen aan professionals op het gebied van auteursrecht. Haar doel is om een bijdrage te leveren aan een betere toegang tot kennis en cultuur.

Omdat het auteursrecht zo ingewikkeld is, is het vaak lastig voor gebruikers, of zelfs professionals, om te weten wat de juridische status is van een (digitaal) object. Judith helpt erfgoedprofessionals de kwaliteit van de juridische informatie van (digitale) culturele objecten te verbeteren op Europeana, Europa’s grootste online collectie van kunst, cultuur en wetenschap.

Daarnaast werkt Judith voor Communia++CommuniaCommunia Association for the Public Domain is een organisatie die pleit voor een betere toegang tot cultuur en kennis. Lees meer om ervoor te zorgen dat het auteursrecht wordt hervormd++KL en auteursrechtLees hier meer over wat Kennisland doet om het auteursrecht te moderniseren.. Er moeten eenduidige auteursrechtelijke regels komen die gelden binnen heel Europa, zodat bijvoorbeeld docenten zich kunnen richten op innovatief en goed onderwijs in plaats van de rechtenstatus van lesmateriaal uit te moeten zoeken. En zodat erfgoedprofessionals zich in de toekomst geheel kunnen richten op het toegankelijk maken van hun collecties, zonder dat er onnodig dure en tijdrovende rechtenclearingprojecten++RechtenclearingRechtenclearingprojecten hebben als doel de rechthebbende van elk object uit te zoeken om ervoor te zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. noodzakelijk zijn.

Judith is afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden met een master in de Wijsbegeerte. Voor deze master deed zij – naar aanleiding van de lopende rechtszaak tegen Geert Wilders++WildersGeert Wilders wordt vervolgd voor het beledigen van een groep mensen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. Lees meer – onderzoek  naar de filosofische grondslagen van de vrijheid van meningsuiting. Tijdens haar studie liep zij stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties in New York. Zij werkte mee aan het dossier ‘Veiligheidsraadhervormingen’ en de Nederlandse campagne voor een non-permanente zetel in de Veiligheidsraad. Twee jaar daarvoor behaalde zij een master in de Rechtsgeleerdheid waarvoor ze onderzocht wat moraliteit betekende voor de legaliteit van het Neurenberg Tribunaal++Neurenberg TribunaalHet Neurenberg Tribunaal werd speciaal opgericht om 24 kopstukken uit het naziregime uit de Tweede Wereldoorlog te berechten. Lees meer en het nazirecht tijdens en na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Judith komt uit Zoetermeer, maar woont inmiddels in Den Haag. Zij zingt en speelt piano en gitaar. In haar vrije tijd is Judith vaak te vinden in musea. Haar favoriete kunstwerk is uiteraard ‘Judith’ van Gustav Klimt.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/breaking-bibliotheken-mogen-nu-ook-e-books-uitlenen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/breaking-bibliotheken-mogen-nu-ook-e-books-uitlenen/