Amsteldorp

De gemeente Amsterdam en Kennisland vestigen zich tussen 14 en 26 juli in de Amsterdamse wijk Amsteldorp als Team Amsteldorp.


2014

Bekijk updates++PublicatieLees de eindpublicatie ‘Beter Oud in Amsteldorp: een social lab als brandstof voor vernieuwing’. Lees ook de in juni 2015 geüpdatete Engelse vertaling, voorzien van vele nieuwe ervaringen en inzichten.’ op medium.com/team-amsteldorp

De gemeente Amsterdam en Kennisland vestigden zich tussen 14 en 26 juli 2014 in de Amsterdamse wijk Amsteldorp als Team Amsteldorp. In deze twee weken zochten we naar verhalen over hoe het is om ouder te worden in deze wijk. Via deze blog hielden we de updates bij van dit bijzondere traject.

Het team verkent Amsteldorp.

Waarom waren we in Amsteldorp?

Amsteldorp staat bekend als een actieve wijk met veel sociale woningbouw. De cijfers laten een sterke sociale cohesie, een groot aantal senioren en een zwakke lokale middenstand zien. Er zijn een aantal actieve, vitale netwerken, zoals Amsteldorp Actief. Ook hier is de decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente Amsterdam aanstaande. Hoe kan deze decentralisatie zo goed mogelijk gefaciliteerd worden? Hoe sluiten de geboden diensten het beste aan bij de wensen, behoeften en leefwereld van de bewoners?

Waarom de LabSprint?

‘Sociale innovatie labs’ zijn een nieuwe methode om tot maatschappelijke vernieuwing te komen. Maar hoe ziet een lab er in het echt uit? Om onze eigen lab-methodes te ontwikkelen en te testen organiseert Kennisland in samenwerking met partners, zoals de gemeente en dienstverleners, gedurende twee weken een ‘lab-sprint’. Unieke kenmerken van de lab-methode++Meer weten over social labs?Bekijk hier onze case ‘Labs: proeftuinen in terra incognita’. zijn bijvoorbeeld:

 • Van gescheiden expertise-teams naar samenwerkende multi-disciplinaire teams (met beleidsmakers, dienstverleners, vrijwilligers en bewoners);
 • Van cijfers naar verhalen achter de cijfers;
 • Van aanbevelingen in onderzoeksrapporten naar ‘in situ’ experimenten en ideeën voor de toekomst;
 • Van het kantoor naar het veld.

Wat wilden we graag leren?

We wilden weten wat belangrijk is voor bewoners om ‘goed’ ouder te kunnen zijn of worden, en vroegen ons af: hoe kan ‘goed ouder worden’ zelfstandig, onzelfstandig, anders, beter of slimmer worden georganiseerd en ondersteund? Ook wilden we graag weten welke paradoxen of ‘gaps’ er bestonden tussen wat gewenst of ondernomen wordt door bewoners rond het thema ‘goed ouder worden’, en wat er vanuit gemeente en dienstverleners werd aangeboden.

Met betrekking tot de lab-methode wilden we graag leren welke specifieke methodes de betrokken groepen het beste ondersteunen (gemeente, dienstverleners, vrijwilligersorganisaties, bewoners) om tot nieuwe inzichten en acties te komen.

Wat hebben we precies gedaan?

De eerste week stond vooral in het teken van verhalen genereren vanuit de wijk Amsteldorp. Hiervoor hebben we een verhalen-format gemaakt en enkele tools, zogenaamde prompts, om de gesprekken op gang te helpen en antwoorden te generen op onze vragen. Het verhalenformat en de prompts (zoals bv. kennismakingsvouchers waarop een lunch of boodschappen halen wordt aangeboden) hebben we uitgetest. We zijn gaan praten met drie groepen mensen:

 1. met de gemeente omtrent de decentralisatie van het zorgbeleid (beleidsmakers, ambtenaren);
 2. met serviceproviders en vrijwilligersorganisaties in de zorg (de wijkverpleegkundige, de arts, Open Hof, Dynamo, Amsteldorp Actief);
 3. met bewoners, onderverdeeld in twee groepen: bewoners: actief en zelfstandig, en bewoners die wat meer onzichtbaar zijn, niet actief in de bestaande netwerken.

Om de gesprekken te voeren spraken we ook over onderzoeksethiek (anonimiteit waarborgen), reciprociteit (wat geven wij terug als team Amsteldorp aan Amsteldorp?) en open gesprekken voeren. Ook spraken we onze eigen aannames door, welke we gedurende de week bleven checken. Het team kwam tot de volgende aannames:

 • Door de sterke sociale cohesie in de wijk Amsteldorp hebben ouderen een vangnet dat ze helpt zelfstandig ouder worden; de door de overheid gedroomde ‘participatiesamenleving’ wordt in Amsteldorp belichaamd.
 • Sterke sociale netwerken die wijkoverschrijdend zijn helpen iemand zelfstandig oud te worden indien diegene mogelijkheden heeft ze te benutten.
 • Een sterke sociale cohesie betekent ook sociale uitsluiting.
 • Er is een groot aanbod qua diensten door overheid en serviceproviders. Maar toch zakken mensen door het ijs, het overzicht is kwijt. Er bestaan gaps die onzichtbaar blijven.
 • Wij (gemeente, serviceproviders, Kennisland) kunnen de ideale samenleving niet geheel of goed ‘maken’ voor iedereen
 • Zelfstandigheid speelt een cruciale rol in het kwalitatief (goed) ouder worden van inwoners in Amsteldorp.

Week twee van het lab stond vooral in het kader van het gebruik van de verhalen: hoe interpreteren de verschillende groepen elkaars verhalen? Welke nieuwe inzichten en ideeën leveren ze op? Wat kunnen we in beweging brengen om de ideeën in praktijk te helpen brengen?

Team Amsteldorp was tijdens de labsprint te vinden op het tijdelijke adres Buitenrustpad 11-1 (kaart).

Lees alle verhalen op de blog.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/amsteldorp/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/amsteldorp/