Fien Hebly
Fien Hebly

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur sociale innovatie en inclusief werken

Fien Hebly

LinkedIn-profiel

Fien werkt als adviseur stedelijke vernieuwing en zorginnovatie. Ze verdeelt haar tijd op dit moment over de projecten Leven Lang Leven++Leven Lang LevenKL zet met het project Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. We zijn daarom op zoek naar vernieuwers die op een innovatieve manier naar de verpleegzorg kijken. Heb jij een idee? en de European Social Innovation Competition++European Social Innovation CompetitionPromoot en ondersteunt sociale innovatie in Europa. De competitie vindt dit jaar voor de achtste keer plaats en heeft als thema ‘Reimagine Fashion: Changing behaviours for sustainable fashion’.. Ze veert op van sociale vraagstukken en houdt van de kritische vragen die daarbij horen. Op zoek naar antwoorden luistert ze het liefst naar verhalen van anderen, “want wat ik vooral weet, is dat er nog zoveel is dat we niet weten.”

Via vele omzwervingen kwam Fien terecht bij Kennisland. Ze studeerde Arabische taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en verbleef langere periodes in Caïro en Libanon. Ze werkte als financieel medewerker bij Studio/K en als programmamaker bij een binnenpark in Amsterdam. “Toen ik begon met de master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, vielen voor mij de puzzelstukjes op zijn plek. Machtsverhoudingen, systemen en verborgen structuren openbaarden zich aan mij en ook mijn eigen ideeën en handelen kregen hierdoor een nieuwe betekenis. Ik ontdekte dat maatschappelijke knelpunten zich vaak in onze blinde vlekken bevinden. Het onderzoeken ervan kan een confronterend proces zijn, maar is volgens mij de sleutel tot vooruitgang. Sindsdien zoek ik zo vaak mogelijk naar deze ‘aha’-momenten.” 

Voordat ze bij Kennisland kwam, werkte Fien in het onderwijs met leerlingen met een leerachterstand. De voldoening die ze haalde uit haar persoonlijke band met leerlingen en hun ouders, zette ze om in de ontwikkeling van een sociale en emotionele leerlijn. “Ik ervoer het gebrek aan zelfvertrouwen bij mijn leerlingen als een van hun grootste struikelblokken. Daarom wilde ik hier met mijn leerlingen expliciet en op spelende wijze aan werken tijdens een apart lesprogramma. De lessen waren een succes. Iedereen kwam enthousiast naar buiten, terwijl er ook ruimte was geweest Wat mij betreft staat een vraagstuk nooit op zichzelf. De uitdaging is om de verschillende perspectieven, verhalen en werkelijkheden te ontwarren en een zo holistisch mogelijk beeld te krijgen van onze samenleving en haar mechanismen.om lastige gesprekken te voeren.” 

Vervolgens maakte Fien de overstap naar het praktijkonderwijs++PraktijkonderwijsEen van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland, gericht op leerlingen die in het reguliere onderwijs niet mee komen vanwege hun cognitieve niveau. Het is een van de maatschappelijke vraagstukken waar Fien graag kritische vragen over stelt. als groepsdocent en ervoer ze aan den lijve één van de spagaten van het onderwijs. Enerzijds het lerarentekort en de behoefte aan gepassioneerd personeel en anderzijds de werkdruk die het collega’s en leidinggevenden lastig maakt nieuwe docenten goed te ondersteunen. Met pijn in haar hart en een onvergetelijke ervaring op zak verliet Fien het onderwijs en ging ze op zoek naar een onderzoekende werkomgeving.

Bij Kennisland is Fien goed op haar plek, omdat KL net als zij de ambitie heeft om mensen en ideeën met elkaar en onderling te verbinden. “Wat mij betreft staat een vraagstuk nooit op zichzelf. De uitdaging is om de verschillende perspectieven, verhalen en werkelijkheden te ontwarren en een zo holistisch mogelijk beeld te krijgen van onze samenleving en haar mechanismenIk ontdekte dat maatschappelijke knelpunten zich vaak in onze blinde vlekken bevinden.. Deze intersectionele benadering++IntersectioneelEen begrip uit de sociologie, letterlijk betekent het ‘kruispuntsdenken’. Het benadrukt de complexiteit van de verschillende identiteiten die iemands ‘zijn’ vormen, voornamelijk wanneer we het hebben over structurele ongelijkheid. zie ik terug in de onderzoeken en projecten van Kennisland en belangrijker nog, in mijn collega’s.”

Fien’s favoriete Arabische tekst is een gedicht van Mahmoud Darwish (1941-2008) dat ze in haar tweede jaar Arabisch by heart moest leren. ‘Illa ummi’, ‘Voor mijn moeder’.

 

Arabisch gedicht
Voor mijn moeder

Arabisch gedicht 'Voor mijn moeder' van Mahmoud Darwish

Maker: Mahmoud Darwish

Rechten: Alle rechten voorbehouden

  

Klik hier voor een vertaling.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/fien-hebly/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/fien-hebly/