Leven Lang Leven

Kennisland zet met het project Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de verpleegzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Wie weet worden miljoenen mensen in Nederland gelukkiger oud door jouw idee!


Website
www.levenlangleven.nu
E-mail
hallo@levenlangleven.nu
2019 - 2022

Deel je idee

We worden steeds ouder. En het aantal ouderen neemt toe. In 2060 zullen naar schatting bijna vijf miljoen mensen ouder dan 65 zijn. Gemiddeld hebben we daarna nog zo’n 22 jaar te leven.++We worden steeds ouderEen man die in 2040 zestig is, heeft gemiddeld nog 26 jaar te leven. Voor zestigjarige vrouwen ligt het op bijna 29 jaar. (Bron: CBS, 2018). Dat laatste deel van ons leven brengen we het liefst zo betekenisvol mogelijk door, in goede gezondheid en met de regie in eigen handen. Of dat nu thuis is, in het verpleeghuis of een compleet andere (woon-)vorm. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar?

We weten dat we langer thuis moeten blijven wonen, dat er steeds meer mensen nodig zijn in de verpleegzorg++VerpleegzorgVerpleegkundige zorg in verschillende woon-/leefvormen. Dat kan zorg in een verpleeghuis zijn, (mantel)zorg aan huis, zorg in een woonservicegebied of een andere vorm van intensieve zorg in de nabije omgeving.
en onze zorgbehoeften steeds complexer worden. We staan aan de vooravond van een grote maatschappelijke opgave. Of eigenlijk zitten we er al middenin. Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst?Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst? Het is tijd voor radicaal nieuwe ideeën over fijn oud worden én zijn, ook als we zorg en ondersteuning nodig hebben.

Radicale ideeën over fijn oud worden én zijn

Voor de meesten van ons is ouderdom een ver-van-mijn-bed-show. We denken er liever niet teveel over na. Toch kunnen we beter nu al nadenken over de tijd dat we zelf of onze naasten zorg en ondersteuning nodig hebben. Kennisland start met het project Leven Lang Leven een grote zoektocht naar radicaal nieuwe ideeën om prettig ouder te worden én te zijn en gaat die ideeën ook testen.++Huisstijl en campagneCreatief bureau Vandejong is mede-initiatiefnemer van Leven Lang Leven en ontwikkelt de aansprekende huisstijl en de activerende campagne.
Het gaat om anders denken en doen binnen de verpleegzorg. Met Leven Lang Leven willen we een positieve beweging rondom ouder worden starten, vanuit het idee dat ook de laatste tijd van ons leven waardevol is. We gaan uit van de kracht van de oudere zelf, van de zorgprofessional, de mantelzorger, van iedereen die een bijdrage wil leveren aan één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Want ouder worden we allemaal. Hoe willen en kunnen we goed ouder worden? En wat vraagt ditWe spreken iedereen aan die een bijdrage wil leveren aan één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. van zorginstellingen, de politiek en de samenleving in het algemeen?

We bouwen aan een netwerk van ambassadeurs en beïnvloeders die helpen thema’s te agenderen, dichte deuren te openen, relevante coalities te smeden en invloed en expertise in te zetten. We delen alle lessen, inspiratie en opbrengsten via levenlangleven.nu (website nog in ontwikkeling). 

Waarde, kwaliteit en ruimte voor experiment

De noodzaak om de verpleegzorg anders te organiseren is groot, want de zorg staat onder grote druk. Iedereen wil dat de ouderenzorg effectiever, efficiënter en tegelijkertijd meer persoonsgericht wordt, met minder regels en de behoeften van mensen centraal. De overheid wil dat we langer zelfstandig blijven wonen. Maar op het moment dat we eenmaal op verpleegzorg zijn aangewezen, omdat het thuis niet langer gaat, is de zorgbehoefte vaak zeer groot. De overstap van thuis wonen naar het verpleeghuis is daardoor zeer ingrijpend. Het nieuwe stelsel++Het nieuwe zorgstelselZoals vastgelegd in o.a. het pact voor de ouderenzorg en wetten als de WLZ en WMO. is op papier een stuk efficiënter en effectiever dan in de praktijk.

Op dezelfde voet doorgaan lijkt niet langer haalbaar. Wij zien een toekomst voor ons waarin ouder worden op waarde wordt geschat++Ouderdom herwaarderenFilosoof Joep Dohmen: “Als we ouder worden, kunnen we verder rijpen, ons verder verdiepen, nog meer worden wie we zijn. Laten we ouderdom herwaarderen: het is de rijkste fase uit ons leven.”, waarin gesprekken over de kwaliteit van leven leidend zijn (in plaats van starre protocollen) en waarin genoeg ruimte is voor experiment. Er is een vernieuwende kijkHet leven houdt niet op als je ouder wordt. En nadenken over je oude dag doe je beter nu al. nodig op onze laatste levensfase en we moeten fundamenteel anders gaan nadenken over zorg en ondersteuning die een goede kwaliteit van leven mogelijk maken.++Oud in andere culturen‘Oud worden en zijn’ wordt per cultuur verschillend beleefd. In Ghana gebruiken ze voor ‘ouder worden’ het werkwoord nyin, wat ‘groeien’ betekent. Zij zeggen in hun taal ‘ik ben gegroeid’ in plaats van ‘ik ben oud’. Want je leert en je wordt wijzer. Je krijgt een andere positie omdat je meer levenservaring hebt. 

Oproep aan alle Nederlanders: hoe wil jij oud worden?

Met een landelijke challenge++ChallengeKL organiseert al sinds 2002 diverse challenges. Hiermee bieden we vernieuwers in de samenleving een podium en werken we samen aan groei, innovatie en uitwisseling van kennis. Zoals bijvoorbeeld een challenge voor pionierende leraren in het onderwijs. roepen we iedereen op een innovatief idee of slim plan voor een ‘leven lang leven’ in te sturen via levenlangleven.nu. Want het leven houdt niet op als je ouder wordt. En nadenken over je oude dag doe je beter nu al. Denk aan ideeën en plannen die misschien radicaal anders zijn dan hoe het nu in de verpleegzorg is georganiseerd. Grote of kleine ideeën, hersenspinsels, plannen die al in de maak zijn of misschien zelfs al voor een deel gerealiseerd. Stel je voor hoe je zelf graag oud wil worden als je zorg en ondersteuning nodig hebt en wat er dan belangrijk voor je is. Hoe ziet jouw leven er dan uit? Wat heb je nodig?  

Iedereen met een goed idee maakt kans om dit daadwerkelijk te realiseren. Onder de inzendingen (deadline: 20 maart 2020) worden de meest kansrijke ideeën uitgekozen om deel te nemen aan een pioniersprogramma.

Iedereen met een goed idee maakt kans om dit daadwerkelijk te realiseren. Onder de inzendingen worden de meest kansrijke ideeën uitgekozen om deel te nemen aan een pioniersprogramma. Met coaching, tools, ontwikkelbudget en begeleiding werken de deelnemers hun idee uit tot een plan dat in de praktijk getest kan worden. 

Ben jij een zorgpionier die al lange tijd met een baanbrekend idee rondloopt of ben je zomaar iemand die een radicaal vernieuwend idee heeft over hoe de verpleegzorg kan vernieuwen of over hoe je zelf graag oud wil worden? Houd dan de website in de gaten en abonneer je op onze nieuwsbrief (en die van Leven Lang Leven), zodat je op de hoogte blijft van dit mooie project. Deel je idee uiterlijk 20 maart:

Deel je idee

UPDATE: De deadline om mee te dingen naar ontwikkelbudget en professionele begeleiding is inmiddels verstreken. Maar blijf vooral goede ideeën voor fijn oud worden inzenden! De beweging Leven Lang Leven is pas net begonnen en jouw goede idee kan anderen inspireren. We zullen regelmatig pareltjes delen de komende jaren.

Bekijk hieronder de verschillende fasen van Leven Lang Leven:

Tijdlijn Leven Lang Leven
Tijdlijn Leven Lang Leven

Klik op de tijdlijn voor een grote weergave!

Maker: KL

Rechten:

Original

Download
Klik op de tijdlijn voor een grote weergave!

 

Leven Lang Leven wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/leven-lang-leven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/leven-lang-leven/