Leven Lang Leven

Kennisland zet met het project Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de verpleegzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Wie weet worden miljoenen mensen in Nederland gelukkiger oud door jouw idee!


Website
www.levenlangleven.nu
2019 - 2022

We worden steeds ouder. En het aantal ouderen neemt toe. In 2060 zullen naar schatting bijna vijf miljoen mensen ouder dan 65 zijn. Gemiddeld hebben we daarna nog zo’n 22 jaar te leven.++We worden steeds ouderEen man die in 2040 zestig is, heeft gemiddeld nog 26 jaar te leven. Voor zestigjarige vrouwen ligt het op bijna 29 jaar. (Bron: CBS, 2018). Dat laatste deel van ons leven brengen we het liefst zo betekenisvol mogelijk door, in goede gezondheid en met de regie in eigen handen. Of dat nu thuis is, in het verpleeghuis of een compleet andere (woon-)vorm. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar?

We weten dat we langer thuis moeten blijven wonen, dat er steeds meer mensen nodig zijn in de verpleegzorg++VerpleegzorgVerpleegkundige zorg in verschillende woon-/leefvormen. Dat kan zorg in een verpleeghuis zijn, (mantel)zorg aan huis, zorg in een woonservicegebied of een andere vorm van intensieve zorg in de nabije omgeving.
en onze zorgbehoeften steeds complexer worden. We staan aan de vooravond van een grote maatschappelijke opgave. Of eigenlijk zitten we er al middenin. Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst?Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst? Het is tijd voor radicaal nieuwe ideeën over fijn oud worden én zijn, ook als we zorg en ondersteuning nodig hebben.

Radicale ideeën over fijn oud worden én zijn

Voor de meesten van ons is ouderdom een ver-van-mijn-bed-show. We denken er liever niet teveel over na. Toch kunnen we beter nu al nadenken over de tijd dat we zelf of onze naasten zorg en ondersteuning nodig hebben. Kennisland start met het project Leven Lang Leven een grote zoektocht naar radicaal nieuwe ideeën om prettig ouder te worden én te zijn en gaat die ideeën ook testen.++Huisstijl en campagneCreatief bureau Vandejong is mede-initiatiefnemer van Leven Lang Leven en ontwikkelt de aansprekende huisstijl en de activerende campagne.
Het gaat om anders denken en doen binnen de verpleegzorg. Met Leven Lang Leven startten we een positieve beweging rondom ouder worden, vanuit het idee dat ook de laatste tijd van ons leven waardevol is. We gaan uit van de kracht van de oudere zelf, van de zorgprofessional, de mantelzorger, van iedereen die een bijdrage wil leveren aan één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Want ouder worden we allemaal. Hoe willen en kunnen we goed ouder worden? En wat vraagt ditWe spreken iedereen aan die een bijdrage wil leveren aan één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. van zorginstellingen, de politiek en de samenleving in het algemeen?

We bouwen aan een netwerk van ambassadeurs en beïnvloeders die helpen thema’s te agenderen, dichte deuren te openen, relevante coalities te smeden en invloed en expertise in te zetten. We delen alle lessen, inspiratie en opbrengsten via levenlangleven.nu

Waarde, kwaliteit en ruimte voor experiment

De noodzaak om de verpleegzorg anders te organiseren is groot, want de zorg staat onder grote druk. Iedereen wil dat de ouderenzorg effectiever, efficiënter en tegelijkertijd meer persoonsgericht wordt, met minder regels en de behoeften van mensen centraal. De overheid wil dat we langer zelfstandig blijven wonen. Maar op het moment dat we eenmaal op verpleegzorg zijn aangewezen, omdat het thuis niet langer gaat, is de zorgbehoefte vaak zeer groot. De overstap van thuis wonen naar het verpleeghuis is daardoor zeer ingrijpend. Het nieuwe stelsel++Het nieuwe zorgstelselZoals vastgelegd in o.a. het pact voor de ouderenzorg en wetten als de WLZ en WMO. is op papier een stuk efficiënter en effectiever dan in de praktijk.

Op dezelfde voet doorgaan lijkt niet langer haalbaar. Wij zien een toekomst voor ons waarin ouder worden op waarde wordt geschat++Ouderdom herwaarderenFilosoof Joep Dohmen: “Als we ouder worden, kunnen we verder rijpen, ons verder verdiepen, nog meer worden wie we zijn. Laten we ouderdom herwaarderen: het is de rijkste fase uit ons leven.”, waarin gesprekken over de kwaliteit van leven leidend zijn (in plaats van starre protocollen) en waarin genoeg ruimte is voor experiment. Er is een vernieuwende kijkHet leven houdt niet op als je ouder wordt. En nadenken over je oude dag doe je beter nu al. nodig op onze laatste levensfase en we moeten fundamenteel anders gaan nadenken over zorg en ondersteuning die een goede kwaliteit van leven mogelijk maken.++Oud in andere culturen‘Oud worden en zijn’ wordt per cultuur verschillend beleefd. In Ghana gebruiken ze voor ‘ouder worden’ het werkwoord nyin, wat ‘groeien’ betekent. Zij zeggen in hun taal ‘ik ben gegroeid’ in plaats van ‘ik ben oud’. Want je leert en je wordt wijzer. Je krijgt een andere positie omdat je meer levenservaring hebt. 

We vroegen iedereen: hoe wil jij oud worden?

Met een landelijke challenge++ChallengesKennisland organiseert al sinds 2002 diverse challenges. Hiermee bieden we vernieuwers in de samenleving een podium en werken we samen aan groei, innovatie en uitwisseling van kennis. Zoals bijvoorbeeld een challenge voor pionierende leraren in het onderwijs. riepen we iedereen in Nederland op een innovatief idee of slim plan voor een leven lang leven in te sturen. Want het leven houdt niet op als je ouder wordt. En nadenken over je oude dag doe je beter nu al. We kregen meer dan honderd inzendingen binnen. Grote en kleine ideeën, hersenspinsels, plannen die al in de maak waren of zelfs al voor een deel gerealiseerd. Er bleek een schat aan innovatievermogen en een heleboel enthousiasme te zijn om aan het bestaande systeem te sleutelen.Er bleek een schat aan innovatievermogen en een heleboel enthousiasme te zijn om aan het bestaande systeem te sleutelen. Ideeën over zingeving, andere manieren van wonen, sociaal actief blijven, het delen van verhalen, vitaliteit, en nog veel meer. Van het rondstruinen door het Louvre via een VR-bril naar het op pad gaan in de eigen buurt om een film of podcast op te nemen. Na een goed juryberaad zijn hier de twaalf meest kansrijke ideeën uit geselecteerd voor een pioniersprogramma++PionierenKennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Daarom zet KL al vanaf 2002 diverse pioniersprogramma’s op. Een voorbeeld is Onderwijs Pioniers (inmiddels het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)) waarin leraren zelf weer het initiatief konden nemen tot vernieuwing van het onderwijs.. Deze pioniers hebben het afgelopen jaar met behulp van coaching, tools, ontwikkelbudget en begeleiding hun ideeën tot wasdom kunnen brengen en op 15 januari 2021 brachten zij tijdens het Leven Lang Leven-event hun plannen naar buiten.

Geen afsluiting, maar een nieuw begin

We stoppen niet! We geloven dat er nog veel meer goede ideeën ontdekt kunnen worden. En wat is een betere plek om daarnaar te zoeken dan in de zorg zelf? In 2021 pioniert Leven Lang Leven verder; ditmaal met zorgprofessionals en hun organisaties. Zij vernieuwen de zorg van binnenuit. Misschien wel door een initiatief van één van de twaalf pioniers te adopteren. We zetten een campagne op in verschillende zorginstellingen en roepen iedereen binnen die instelling op hun beste idee in te dienen; de zorgprofessional, wijkverpleegkundige, huisarts, mantelzorger, geriater, manager, kok, schoonmaker, gastvrouw; iedereen kan meedoen. Ook hier worden de meest kansrijke instellingen geselecteerd voor een pioniersprogramma waarin de ideeën tot wasdom worden gebracht. Houd www.levenlangleven.nu in de gaten of volg de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de geselecteerde zorginstellingen en hun ideeën!

De crisis als aanjager

Leven Lang Leven gaat over fijn oud worden.In 2021 pioniert Leven Lang Leven verder; ditmaal met zorgprofessionals en hun organisaties. Dat voelt nu heel dubbel, omdat veel ouderen nu extra kwetsbaar zijn en acute zorg op dit moment voorop staat. Maar juist in deze onzekere tijden is het extra belangrijk dat we vooruit blijven kijken. De coronacrisis wakkerde een discussie++DiscussieEen bezoekersstop in verpleeghuizen werd ingevoerd zodat de meest kwetsbare ouderen niet ziek zouden worden, maar ‘over de wijze waarop de kwaliteit van leven van bewoners kan worden gewaarborgd, wordt niet of nauwelijks gerept’, aldus zorgprofessional Anne-Mei The in de Volkskrant. aan over hoe we omgaan met ouderen in onze samenleving. De crisis maakt het dus haarscherp; we hebben nieuwe perspectieven en ideeën nodig om het ‘ouder worden’ in onze samenleving duurzaam beter en fijner te maken. Wellicht zullen een aantal plannen anders worden uitgewerkt in deze nieuwe realiteit. Maar we weten één ding zeker: ze zijn harder nodig dan ooit tevoren. Dus we houden de beweging in gang, houden het platform levendig en bouwen door aan een netwerk van inspirerende pioniers in de verpleegzorg.

Bekijk hieronder de verschillende fasen van Leven Lang Leven:

Tijdlijn Leven Lang Leven
Tijdlijn Leven Lang Leven

Klik op de tijdlijn voor een grote weergave!

Maker: KL

Rechten:

Original

Download
Klik op de tijdlijn voor een grote weergave!

 

Leven Lang Leven wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Leven Lang Leven kun je ook volgen via:

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

aanpak
Challenges

voor inwoners, vernieuwers. unusual suspects

Challenges

Een challenge (prijsvraag) – meestal verbonden aan specifieke beleidsdoelstellingen en gecombineerd met een ondersteuningsprogramma – levert een rijkdom aan innovatieve ideeën en initiatieven vanuit de hele samenleving op: van inwoners, lokale overheden, bedrijven en onderwijs tot maatschappelijke organisaties. Het is een instrument voor het crowdsourcen van vernieuwing waarmee je vooral ook de unusual suspects bereikt. Beleid en praktijk komen samen in concrete initiatieven. Zo ontwikkelden we onder meer een challenge voor vernieuwende ideeën in de verpleegzorg, een challenge voor nieuwe schoolconcepten in Amsterdam, een challenge om radicale vernieuwers in Nederland te vinden en te ondersteunen en de jaarlijkse European Social Innovation Competition (EUSIC) voor maatschappelijke vernieuwers in heel Europa.

programma
Pioniersprogramma’s

voor leraren, vernieuwers in het algemeen

Pioniersprogramma’s

Kennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. In 2002 lanceerde Kennisland Digitale Pioniers, een programma voor maatschappelijke internetpioniers. In 2008 startte Kennisland met het programma Onderwijs Pioniers (inmiddels het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)) om te zorgen dat leraren zelf weer het initiatief konden nemen tot vernieuwing van het onderwijs. Kennisland heeft ook binnen organisaties diverse pioniersprogramma’s opgezet of pioniers begeleid die via een challenge geselecteerd werden, bijvoorbeeld zorgpioniers in Leven Lang Leven

netwerken
Lerende community’s

voor leraren, sociale vernieuwers, leiders in cultuur

Lerende community’s

We leren uit boeken, van experts, van leiders in het veld, maar het meeste leren we van de praktijk, van verhalen, ervaringen, perspectieven en inzichten. Daarom bouwt KL aan duurzame lerende community’s op basis van onderling vertrouwen en openheid. Met alle mensen die bij een maatschappelijk vraagstuk betrokken zijn, want alleen dan vinden we de beste kansen voor vernieuwing en vooruitgang. Op het gebied van onderwijs, zoals de InnovatieImpuls Onderwijs en het LerarenOntwikkelFonds, sociale innovatie, zoals de Hivos Learning Community of cultuur, zoals Leiderschap in Cultuur

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/leven-lang-leven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/leven-lang-leven/