Sacha van Tongeren
Sacha van Tongeren

Sacha is senior adviseur digitale samenleving bij Kennisland, met als uitgangspunt de verbinding tussen kunst, cultuur, technologie en samenleving.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Senior adviseur digitale samenleving

Sacha van Tongeren

LinkedIn-profiel

Sacha is senior adviseur digitale samenleving bij Kennisland. Ze bouwt aan strategische samenwerkingen en programma’s die over grenzen heen gaan, op basis van concepten die de status quo uitdagen en verandering ondersteunen. Vaak in een internationale context, met een focus op de verbinding tussen kunst, cultuur, technologie en samenleving. Als creatieve verbinder heeft Sacha aan de basis gestaan van talloze transitieprogramma’s, waaronder Creative Care Lab, Fairphone en Maakplaats 021. Als KL Associate coördineerde Sacha eerder het Veranderaarsprogramma van Leven Lang Leven. In alle domeinen waarin KL werkzaam is, speelt digitalisering een grote rol. Toch worden digitale en sociale innovatie nog steeds te veel als losse onderwerpen gezien. Het is tijd voor een meer integrale visie en aanpak. 

Van kunst en creatie naar digitale en sociale innovatie

Na een aantal jaren aan de zakelijk kant van de cultuursector werkzaam te zijn geweest, heeft ze haar horizon verbreed bij onder andere Waag++WaagDeze organisatie opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën vanuit de waarden open, eerlijk en inclusief. Samen met o.a. Waag schreef KL Accelerating Amsterdam’s Assets over hoe Amsterdam het potentieel van de samenleving beter kan benutten. Met dit voorstel werden we innovatiehoofdstad van Europa. Met Waag zaten we ook in o.a. het COMMUNIA Network en Creative Commons Nederland.. Ze is gaan inzien dat toegang tot kennis, cultuur en informatie niet vanzelfsprekend is, terwijl het de basis is voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.Toegang tot kennis, cultuur en informatie is niet vanzelfsprekend, terwijl het de basis is voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het voedt onze collectieve verbeeldingskracht en is daarmee van grote invloed op hoe we de toekomst voor ons zien en vormgeven. We moeten inzetten op een samenleving waarin systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken, waar nieuwe technologieën leiden tot gedeelde vooruitgang in plaats van ongelijkheid en uitsluiting. Bij de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) heeft ze dit gedachtegoed vertaald naar een concept voor een nieuwe vestiging die er in 2025 gaat komen: OBA NEXT.

Meer aandacht voor digitale transitie in de publieke sector

Technologie en digitalisering hebben ons leven op veel gebieden makkelijker gemaakt. Maar er gaan steeds vaker dingen mis. Met name waar technologie raakt aan het publieke belang; denk aan de toeslagenaffaire, de verspreiding van desinformatie, het schenden van privacy en mensenrechten. Steeds vaker klinkt de vraag of de publieke sector wel over voldoende kennis en kunde beschikt om de regie in handen te houdenBeschikt de publieke sector wel over voldoende kennis en kunde om de regie in handen te houden? op technologie die meestal in de private sector is ontwikkeld. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de manier waarop digitale technologieën werken. In het ontwerp daarvan worden keuzes gemaakt die niet bijdragen aan het maatschappelijk belang en zelfs schadelijk kunnen zijn. Die kant willen we niet op, maar wat willen we dan wel? Wat voor digitale samenleving willen we? Hoe kijken we naar de toekomst? Wat vinden mensen binnen zorg, onderwijs en overheid belangrijk? En hoe krijgen we ook de jongere generatie aan de ontwerptafel? 

Met deze maatschappelijke vraagstukken gaat Sacha bij Kennisland aan de slag. Met een breed en uitgebreid netwerk++NetwerkSacha is onder andere alumnus van THNK School of Creative Leadership en de Drift Transition Academy. zoekt ze de verbinding tussen maatschappelijke, economische en culturele overtuigingen. Ze richt het vizier van teams, partners en belanghebbenden op de langere termijn:

Hoe stellen we ons de ideale samenleving voor, en wat doen we om ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties vrije toegang tot kennis, cultuur en informatie normaal is?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/sacha-van-tongeren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/sacha-van-tongeren/