KL-Podcast #1 ‘Geen vernieuwing zonder ongemak’

Geen vernieuwing zonder ongemak. Maar durven vernieuwers het ongemak zelf in de bek te kijken? En wat kunnen we daarvan leren? In deze podcastserie ter ere van 25 jaar Kennisland gaan we in gesprek met sociale vernieuwers over scheve machtsverhoudingen, schijnparticipatie, gebrek aan diversiteit, preken voor eigen parochie, haperende verdienmodellen, de paradox van vernieuwing en andere olifanten in de kamer waar wíj het juist wel graag over willen hebben. In deze eerste aflevering gaat Marieke van Doorninck in gesprek met Tofik Dibi.


header_img
Marieke en Tofik

Marieke van Doorninck in gesprek met Tofik Dibi

Maker: Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

6 juni 2024

De podcast duurt 28 minuten, klik op het plaatje of de play-button hierboven om te starten.

Eerste gast: Tofik Dibi

Tofik is een Marokkaans-Nederlandse oud-politicus, schrijver, activist en sinds 2018 bestuursadviseur van het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Hij richt zich onder andere op het vergroten van kansen van jongeren in grote steden. Tofik staat bekend om zijn gedrevenheid en is niet bang om de knuppel in het hoenderhok te gooien.Tofik is niet bang om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Regelmatig zorgt hij met scherpe tweets voor reuring op X. Hij is bovendien lid van onze Raad van Advies. Marieke van Doorninck, directeur van Kennisland, gaat met hem in gesprek over ongemak en vernieuwing.

 

“De realiteit vraagt soms om een bittere toon.”

Ongemak inzetten en toch verbinden

Ze praten over hoe je ongemak kunt inzetten om de status quo te bevragen en de gevestigde orde uit te dagen. Belangrijk daarbij is om tegelijkertijd comfort te bieden. Ongemak werkt het beste in een veilige setting. Hoe kun je de confrontatie aangaan zonder de ander te verliezen?Hoe kun je de confrontatie aangaan zonder de ander te verliezen?

Bij Kennisland proberen we vooral dingen anders te doen, in plaats van te zeggen dat het anders moet. Het ongemak zit dan vaak in dat we de mensen belangrijk maken die het dichtst op het maatschappelijk vraagstuk zitten. Dat zijn meestal niet de opdrachtgevers zelf en dat levert ongemak op, functioneel ongemak. Ongemak is vaak een goed startpunt, omdat een gevoel van ongemak feilloos aangeeft waar het wringt, wat er wordt tegengehouden of genegeerd, wat beter had gemoeten en waar je van kunt leren.

Veel plezier met deze eerste KL-Podcast!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-podcast-1-geen-vernieuwing-zonder-ongemak/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-podcast-1-geen-vernieuwing-zonder-ongemak/