Studenten mboRijnland bedenken oplossingen om drugscriminaliteit te voorkomen

Vorige week ging Crimelabs Gouda van start, een innovatief project waarbij 50 studenten van mboRijnland aan de slag gaan om concrete oplossingen te bedenken om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen.


header_img
Kick-off Crimelabs Gouda

Een van de deelnemende studenten opent samen met de burgemeester officieel het lab.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Een van de deelnemende studenten opent samen met de burgemeester officieel het lab.
22 januari 2024

Crimelabs Gouda++Design thinkingLees hier meer over de opzet van Crimelabs Gouda. wordt georganiseerd door de Gemeente Gouda, het RIEC Den Haag, mboRijnland, Young Perspectives en Kennisland. Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, vertelde tijdens de kick-offbijeenkomst bij mboRijnland met welk vraagstuk de studenten aan de slag gaan en waarom de gemeente en de andere betrokken organisaties zoveel waarde hechten aan de ideeën van jongeren. 

“We hebben in Gouda net als in andere gemeenten te maken met drugscriminaliteit. Daarbij zijn helaas soms ook jongeren betrokken. We geloven erin dat jullie als jongeren waardevolle ideeën en inzichten hebben om illegaal drugsgebruik en drugshandel tegen te gaan. Dingen die wij als gemeente niet kunnen bedenken. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar jullie oplossingen!”

Nieuwe inzichten voor beleidsmakers en studenten

Het traject leidt niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers, het is ook nuttig en leerzaam voor de studenten. Ze doen nieuwe vaardigheden op, voelen zich gehoord en serieus genomen én vergroten hun bewustzijn over de gevolgen van drugscriminaliteitStudenten doen nieuwe vaardigheden op, voelen zich gehoord en serieus genomen én vergroten hun bewustzijn over de gevolgen van drugscriminaliteit. voor zichzelf en hun omgeving.

Doganay Ötün, docent bij mboRijnland:

“Het is een prachtig project waarin studenten aan de slag gaan met een onderwerp dat aanspreekt en leeft onder jongeren. Door het onderzoek dat ze gaan doen, worden ze zich meer bewust van de gevolgen van drugscriminaliteit. Vanuit hun eigen behoeften en leefwereld kunnen ze vervolgens oplossingen bedenken om drugscriminaliteit te voorkomen.”

Student:

“Ik hoop dat ik binnen dit project een oplossing kan bedenken waarmee ik andere jongeren uit Gouda écht kan helpen.” 

Vernieuwende oplossingen

Tijdens 4 workshops werken de studenten in groepjes aan vernieuwende oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van drugscriminaliteit onder jongeren. De jongeren gaan onderzoek doen, praten met politie, Halt en jongerenwerkers en ontwikkelen een prototype van hun bedachte oplossing. Docenten en trainers van mboRijnland, KennislandDeelnemende organisaties laten met Crimelabs zien dat ze jongeren serieus nemen en betrekken bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen., Young Perspectives en het jongerenpanel van YOPE begeleiden de studenten.

Tijdens de slotbijeenkomst eind maart presenteren de studenten hun oplossingen aan burgemeester Pieter Verhoeve en vertegenwoordigers van het RIEC Den Haag, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die de studenten ook tijdens hun onderzoek hebben gesproken. Hiermee laten deze organisaties zien dat ze jongeren serieus nemen en betrekken bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Aan het einde van het project bepalen de betrokken organisaties samen welke van de bedachte oplossingen echt in de praktijk gebracht kunnen worden. Crimelabs Gouda is hiermee niet alleen een project waarin studenten met een actueel thema aan de slag gaan, maar ook een concrete mogelijkheid om impact te maken in de strijd tegen drugscriminaliteit onder jongeren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/studenten-mborijnland-bedenken-oplossingen-om-drugscriminaliteit-te-voorkomen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/studenten-mborijnland-bedenken-oplossingen-om-drugscriminaliteit-te-voorkomen/