Sommige rechten voorbehouden

Al onze teksten hebben een CC BY-licentie en bij alle afbeeldingen staan de gebruiksvoorwaarden vermeld.

Alle teksten op de Kennisland-website zijn beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding-licentie++NaamsvermeldingLees wat de licentie CC BY precies betekent.. Dit betekent dat iedereen ze mag (her)gebruiken met welk doeleinde en via welk medium dan ook, zolang onze naam erbij vermeld is plus een link naar de licentie én vermeld wordt of er wijzigingen zijn aangebracht.++KL Open beleidLees hier waarom we het zo belangrijk vinden om content open te delen. En hoe we dat doen.

We geven op onze website per afbeelding aan op welke manier deze te (her)gebruiken is. We proberen alle beelden zo breed mogelijk beschikbaar te stellen door Creative Commons-licenties++Creative CommonsKijk ook eens op creativecommons.nl/uitleg/ KL was een van de oprichters van Creative Commons Nederland en heeft meer dan tien jaar lang gewerkt aan modernisering van het (Europese) auteursrecht. Lees er hier meer over. te gebruiken. Wanneer dit niet mogelijk is hebben wij toestemming verkregen van de rechthebbende om een afbeelding op onze website te plaatsen, maar mag deze niet door derden hergebruikt worden. Hierbij vermelden we dan ‘Alle rechten voorbehouden’.

Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen van toestemming voordat we auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken. Als je denkt dat wij ten onrechte je werk gebruiken, neem dan contact met ons op via info@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/sommige-rechten-voorbehouden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/sommige-rechten-voorbehouden/