Evaluatie MDT on Tour

Maatschappelijke diensttijd (MDT) opent de deur naar nieuwe werelden en ervaringen voor jongeren. Om scholen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met MDT, is 2 jaar geleden de landelijke campagne MDT on Tour gestart. Het Ministerie van OCW vroeg Kennisland om de educatieve dagprogramma’s te evalueren. In deze publicatie lees je ook onze aanbevelingen voor hoe MDT on Tour nog effectiever kan bijdragen aan de integratie van maatschappelijke diensttijd in het onderwijs.

Download
Publicatie
header_img
Cover van publicatie MDT on Tour

Maker: Kennisland

Download
27 juni 2024
Bekijk de publicatie

MDT++Maatschappelijke DiensttijdBekijk ook de publicatie ‘Wat heeft het onderwijs nodig voor succesvolle inbedding MDT?’ en het actieonderzoek ‘Tijd voor Maatschappelijke Diensttijd’. loopt nu een aantal jaar en scholen zijn in toenemende mate betrokken partners bij veel MDT-samenwerkingen. Scholen verrijken hun onderwijs met MDT in het kader van loopbaanoriëntatie, als invulling van burgerschapsonderwijs, of als preventiemiddel bij voortijdig schoolverlaten. Ze integreren MDT in het onderwijs door zelf trajecten voor hun leerlingen of studenten te ontwikkelen of faciliteren bestaande trajecten tijdens onderwijstijd.  

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de ambitie om de naamsbekendheid en zichtbaarheid van MDT binnen het onderwijs te vergroten met als doel dat een groeiend aantal scholen (vo, mbo en hoger onderwijs) MDT integreren in hun onderwijs. Op die manier krijgen steeds meer jongeren de kans om in aanraking te komen met de 3 pijlers van MDT: jezelf ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten en iets doen voor een ander.De 3 pijlers van MDT: jezelf ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten en iets doen voor een ander. 

Een van de manieren waarop de zichtbaarheid van MDT vergroot wordt is via de landelijke campagne ‘MDT on Tour’. MDT on Tour biedt educatieve dagprogramma’s op maat waardoor scholen (vo, mbo, hbo en wo) op een laagdrempelige manier kennismaken met MDT. MDT on Tour heeft verschillende doelen, waarvan het eerste het hoofddoel is: 

  1. verleiding naar integratie MDT in het onderwijs; 
  2. leuke en inspirerende dag voor de jongeren en het docententeam; 
  3. kennismaking met (lokale) MDT-projecten; 
  4. koppeling MDT-organisaties en scholen (en eventueel andere partijen). 

Inmiddels hebben er 82 edities van MDT on Tour plaatsgevonden sinds 2022.Inmiddels hebben er 82 edities van MDT on Tour plaatsgevonden sinds 2022. Nu MDT on Tour anderhalf jaar loopt, wilde het programmateam MDT van OCW graag in beeld brengen in hoeverre MDT on Tour bijdraagt aan de beoogde doelstellingen. Daarom heeft OCW Kennisland gevraagd om MDT on Tour te evalueren, zodat de effectiviteit van MDT on Tour in de toekomst vergroot kan worden. In deze publicatie delen we de resultaten van het onderzoek en doen we aanbevelingen voor het vervolg.  

Verduurzaming MDT belangrijk 

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie (d.d. 16 mei 2024) wordt het wegvallen van de MDT-subsidie genoemd. In deze huidige politieke werkelijkheid wordt het verduurzamen van MDT in het onderwijs en gemeenten nog belangrijker. Op die manier blijft het ook in de toekomst mogelijk om jongeren op grote schaal in aanraking te laten komen met de kansen die MDT biedt. Onze evaluatie is niet geheel naar de nieuwe werkelijkheid toegeschreven, ook omdat er nog veel onzekerheid bestaat over de uiteindelijke uitwerking ervan. Wel lees je terug hoe MDT on Tour als belangrijk contactmoment kan fungeren tussen scholen en het MDT-expertteam van het Ministerie van OCW en tussen scholen en MDT-aanbieders (daarbij ondersteund door de regiofacilitator), die gezamenlijk kunnen optrekken om MDT een plek te geven binnen het onderwijIn de publicatie staan verschillende aanbevelingen voor vervolgacties om de effectiviteit van MDT on Tour te verbeteren.s.   

MDT on Tour draagt bij aan kennismaking, informatie en inspiratie 

Uit het onderzoek blijkt dat MDT on Tour vooral bijdraagt aan 3 van de beoogde doelstellingen: kennismaking, informatie en inspiratie. 

“Als je interesse hebt in MDT, maar van nul naar een reguliere subsidieaanvraag moet, is dat een grote stap. Veel scholen vinden het fijn om op deze manier een dag aan te bieden aan hun leerlingen, maar ook aan zichzelf om eens te ervaren hoe het zit.”

– regiofacilitator

Uit het onderzoek blijkt ook dat het potentieel van MDT on Tour nog niet volledig wordt benut. Het valt op dat MDT on Tour heel verschillend – en niet altijd goed doordacht – wordt ingezet door scholen. In veel gevallen zetten scholen MDT on Tour in als eerste kennismaking met MDT voor jongeren en als invulling van bijvoorbeeld een projectweek zonder dat een school heeft nagedacht over of ze willen experimenteren met MDT binnen onderwijstijd. Het huidige programma is vooral gericht op leerlingen en studenten en minder op het creëren van draagvlak binnen de school onder docenten en het managementteam. Dit leidt ertoe dat het na afloop van een editie van MDT on Tour onduidelijk is hoe jongeren in de toekomst kunnen deelnemen aan MDT en welke rol de school daarbij heeft. 

“Als je toch het zaadje wil planten, doe dat dan bij het docententeam en keer terug naar de jongeren wanneer je een duidelijk beeld hebt van wat je wilt bereiken.”

– MDT-expert

In de publicatie staan verschillende aanbevelingen voor vervolgacties om de effectiviteit van MDT on Tour te verbeteren, waarmee de impact van MDT on Tour verder kan worden vergroot. 

 

Bekijk de publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/evaluatie-mdt-on-tour/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/evaluatie-mdt-on-tour/