22 lessen over samen vernieuwen

We delen graag met jullie wat we vorig jaar allemaal over samen vernieuwen geleerd hebben in de praktijk. Dat lijkt ons relevanter dan te pochen met onze mooie projecten. We willen immers dat anderen van onze lessen en inzichten profiteren. Want kennis is – in al zijn verschijningsvormen – de belangrijkste bron van maatschappelijke vooruitgang. Laten we leren van elkaars fouten en successen, en voortbouwen op elkaars werk.

header_img
KL Portfolio 2023

Een groep mensen kijkt van veraf naar de Aarde en de zon.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download
26 februari 2024
Bekijk onze 22 lessen

Kennisland werkt aan maatschappelijke vooruitgang. We zetten ons al 25 jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving++Ons verhaalLees hier ons hele verhaal over hoe wij maatschappelijke vooruitgang onderzoeken en ontwerpen, en de leefwereld met de systeemwereld verbinden. . We experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk. Want: wie er het dichtst op zit, weet er het meeste van. Bekijk welke 22 lessen wij het afgelopen jaar in de praktijk geleerd hebben over de samenleving en vooral ook over samen vernieuwen.

Zo hebben we gezien dat een terugtrekkende overheid niet automatisch actieve burgers opEen terugtrekkende overheid levert niet automatisch actieve burgers op.levert. En dat die misvatting een barrière vormt om goed na te denken over wat er nodig is voor maatschappelijk initiatief in een samenspel van betrokken burgers, een betrokken overheid en deskundige professionals.

Tijdens de vele serious games die we met bewoners en professionals speelden, kwamen we er keer op keer achter dat zo’n op maat gemaakt spel moeilijke onderwerpen, zoals de toekomst van de ouderenzorg, behapbaar en bespreekbaar maakt. 

“Het was heel fijn om als mens deel te nemen aan het gesprek, in plaats van als gemeenteambtenaar.” 

Het perspectief van jongeren is onmisbaar

In 2023 hebben we meer dan ooit ervaren dat de stem van jongeren van cruciaal belang is in vernieuwingsprocessen.De stem van jongeren is van cruciaal belang in vernieuwingsprocessen. Toch komt die niet altijd aan bod. En dat terwijl we vanuit de wetenschap weten dat het jongerenbrein veel creatiever is dan het volwassen brein. Bovendien blijkt uit onderzoek dat jongeren een enorme behoefte hebben aan autonomie en graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Hoog tijd dat we de krachten van jongeren benutten dus! Dat bleek bijvoorbeeld bij de processen die we begeleidden rondom de ontwikkeling van nieuw smartphonebeleid voor scholen. En bij de jeugdlabs die we organiseerden over het inperken van criminaliteit en studentgestuurd onderwijs.

 


 

Bekijk alle 22 lessen op het gebied van onderwijs, zorg, overheid en duurzaamheid in het KL Portfolio 2023:

 

Bekijk onze 22 lessen

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/22-lessen-over-samen-vernieuwen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/22-lessen-over-samen-vernieuwen/