Zes lessen over co-creatie in de energietransitie

Gemeenten en provincies zoeken manieren om effectief ruimtegebruik in de energietransitie te bevorderen en co-creatie met bewoners en bedrijven van de grond te krijgen. Deze handreiking bevat daarvoor zes waardevolle lessen uit het co-creatietraject voor een zonneparking in Heemstede dat Kennisland begeleidde.

Download
Publicatie
header_img
Buurtonderzoek

Buurtbewoners vragen hoe zij denken over de zonneparking.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Met de bakfiets door de buurt om bewoners te vragen hoe zij denken over de zonneparking.
10 augustus 2023
Download de publicatie

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeventig procent van de Nederlandse elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. In de Regionale Energiestrategieën++RESEen Regionale Energiestrategie (RES), is een dynamisch document waarin een energieregio beschrijft hoe en waar zij duurzame elektriciteit opwekken en hoe zij de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Lees meer (RES’en) werken provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen om duurzame elektriciteit op te wekken. Dit kan onder meer door middel van windmolens op land en het plaatsen van zonnepanelen, maar de ruimte in Nederland is beperkt. Zonnepanelen op parkeerterreinen (zonneparkings) zijn een aantrekkelijke optie, omdat de ruimte op meerdere manieren tegelijk gebruikt wordt. De verwachting is dat het aantal zonnepanelen op parkeerplaatsen in Nederland flink zal toenemen++VerplichtingEind maart 2023 heeft De Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor de motie van D66 gestemd die de regering oproept om de uitrol van zonnepanelen boven parkeerterreinen te verplichten en te subsidiëren. Dit betekent dat er de komende jaren veel meer zonneparkings bij gaan komen. Lees meer

Ontwerp in co-creatie met belanghebbenden uit de omgeving

Co-creatie zorgt ervoor dat het ontwerp aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap.Co-creatie zorgt ervoor dat het ontwerp aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap. Een co-creatief proces kan leiden tot nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en meer draagvlak en acceptatie van het ontwerp. Kennisland heeft in 2022/2023 in samenwerking met What Design Can Do een co-creatietraject begeleid in Heemstede om te komen tot een gedragen ontwerp voor een zonneparking op het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal. Een veel gehoorde uitspraak was:

“Alleen een dak erop maken is ook jammer.” 

Er kwamen dankzij de inbreng van omwonenden veel meer thema’s dan alleen de technische aspecten van de zonneparking aan bod, zoals biodiversiteit, veiligheid en sociale ontmoeting. Uniek aan het traject was een ontwerpgedreven, co-creatief en inclusief participatieproces, waarbij inwoners, bedrijven, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties al vroegtijdig en creatief mee konden denken over de invulling van het terrein.Inwoners, bedrijven, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties dachten al vroegtijdig en creatief mee over de invulling van het terrein. De zes belangrijkste lessen uit dit traject zijn samengevat in deze handreiking.

 

Zes lessen over cocreatie.
Lessen

Zes lessen over cocreatie.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Zes lessen over cocreatie.

Bekijk voor meer informatie de gehele publicatie:

Download de publicatie

 Wil je meer informatie over dit traject of ben je op zoek naar tips bij het opzetten van een co-creatietraject om te komen tot duurzame, lokale opwekking van energie? Neem dan contact op met Dave van Loon, adviseur overheid in transitie, via
dl@kl.nl

 

Buurtbewoners vragen hoe zij denken over de zonneparking.
Onderzoek

Buurtbewoners vragen hoe zij denken over de zonneparking.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Buurtbewoners vragen hoe zij denken over de zonneparking.
Onderzoek

Buurtbewoners vragen hoe zij denken over de zonneparking.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/zes-lessen-over-co-creatie-in-de-energietransitie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/zes-lessen-over-co-creatie-in-de-energietransitie/