Dialoog via serious game: “Goed startpunt van beweging naar passende zorg”

Wat levert het spelen van onze serious game ‘Verschralen of Vernieuwen’ op voor een zorgorganisatie? Ouderenzorgorganisatie Tangenborgh reflecteert op de dialogen met medewerkers over hun visie op de toekomst van ouderenzorg. Het leverde bruikbare inzichten op voor iedereen die betrokken is bij zorg en welzijn van ouderen, nu en in de toekomst.

Download
Publicatie
header_img
Ouderenzorg

Verschillende betrokkenen bij ouderenzorg.

Rechten:

Klik op de afbeelding om de publicatie te downloaden.
7 september 2023
Download publicatie

Eind 2022 en begin 2023 heeft Kennisland met ouderenzorgorganisatie Tangenborgh de serious game ‘Verschralen of Vernieuwen’ gespeeld. Met behulp van het spel++KL serious gamesVoor welk maatschappelijk vraagstuk zet jij een serious game in? Lees meer zijn dialogen gevoerd met medewerkers over hun visie op de toekomst van de ouderenzorg. Bestuurder Jan de Goede en beleidsmedewerker Saskia Timmermans van Tangenborgh blikken terug op dit traject en op wat ze eraan gehad hebben.

Hoe hebben jullie het traject++TangenborghLees meer over dit project. met de serious game ervaren? 

“We startten het traject met een ‘Train de Trainer’-sessie++Train de trainerDe serious game wordt in groepen gespeeld en iedere groep heeft een spelleider nodig. Hiervoor heeft Kennisland intern bij Tangenborgh mensen opgeleid.. De nieuwe spelleiders waren meteen enthousiast over de game. Deze spelleiders, afkomstig uit onze eigen organisatie en vrijwillig aangemeld, raakten bedreven in het begeleiden van het spel naarmate ze het vaker deden. Een kleiner, ervaren team van spelleiders bleek het beste te werken.”“Een kleiner, ervaren team van spelleiders bleek het beste te werken.”

Citaat uit een van de gevoerde dialogen.
Citaat

Citaat uit een van de gevoerde dialogen.

Maker: KL

Rechten:

Download

“Hierna gingen we zelf de dialoogsessies organiseren en was er iemand van Kennisland aanwezig als dagvoorzitter. Zo hadden we ook een extra spelleider achter de hand. We kozen bewust voor verschillende locaties, waardoor de groepen kleiner waren en enige versnippering optrad. We hadden graag een breder en diverser publiek gezien, waaronder verzorgend personeel. Dit is een aanbeveling voor andere organisaties: bedenk een communicatiestrategie om diverse deelnemers aan tafel te krijgen. Bedenk goed wie je allemaal als deelnemer aan tafel wil hebben en werk samen met bijvoorbeeld leidinggevenden en de cliëntenraad.”

“De bijeenkomsten zelf waren buitengewoon leuk en brachten diverse wendingen in het gesprek en inhoud met zich mee. Het spel stimuleert discussie door af te dwingen dat teams gezamenlijk beslissingen nemen.“Het spel stimuleert discussie door af te dwingen dat teams gezamenlijk beslissingen nemen.” De diversiteit in keuzes leidde tot waardevolle gesprekken en inzichten in denkbeelden over de toekomst.”

“In de tweede ronde merkten we dat de kracht van het spel enigszins afnam. Het concept, waarbij schaarste keuzes scherper maakt, was potentieel sterk. Maar het kwam soms niet helemaal++Voortschrijdend inzichtDe game bestaat uit twee rondes. Op basis van deze ervaring hebben we de tweede ronde geheel vernieuwd. Hierdoor werkt het idee van de tweede ronde nu beter en ontstaat er een levendige discussie. uit de verf.” 

Wat zijn de resultaten van de dialogen?

“De dialogen hebben geleid tot waardevolle inzichten. Door diverse perspectieven samen te brengen, hebben we consensus én discussie gestimuleerd. Dit heeft ons begrip van de visies op de toekomst van ouderenzorg van onze collega’s vergroot. Voor ons markeert dit traject het begin van onze beweging naar passende zorg.”“Voor ons markeert dit traject het begin van onze beweging naar passende zorg.”

Citaat uit een van de gevoerde dialogen.
Citaat

Citaat uit een van de gevoerde dialogen.

Maker: KL

Rechten:

Download

“Het uitgebreide rapport (zie hieronder), gebaseerd op de dialoogaantekeningen, heeft ons enorm geholpen. We hebben het gedeeld met alle deelnemers en uitvoerig besproken in ons team. De komende tijd zullen we het rapport delen met al onze medewerkers en iedereen aansporen om mee te denken over de transitie waarin we ons bevinden.” 

Hoe gaan jullie verder na deze dialogen?

“Het gesprek gaat door en we blijven de game inzetten.++Zelfstandig gebruikNa de samenwerking heeft Kennisland de game overgedragen aan de zorgorganisatie en is deze vrij te gebruiken door Tangenborgh. Kortgeleden hebben we het gespeeld met de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad. In de nabije toekomst staan er nog meer bijeenkomsten met de serious game gepland.“In de nabije toekomst staan er nog meer bijeenkomsten met de serious game gepland.” Op deze manier blijven we ideeën verzamelen en motiveren we collega’s om actief deel te nemen aan de beweging naar passende zorg.” 

Bekijk de publicatie ‘Toekomstscenario’s Tangenborgh’

Kennisland verzamelde de aantekeningen van alle gesprekken tijdens de dialogen en vatte die samen in de publicatie ‘Toekomstscenario’s Tangenborgh’. Deze publicatie is openbaar en geeft bruikbare inzichten voor iedereen die betrokken is bij zorg en welzijn van ouderen, nu en in de toekomst.Deze publicatie geeft bruikbare inzichten voor iedereen die betrokken is bij zorg en welzijn van ouderen.

 

Download publicatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/dialoog-via-serious-game-goed-startpunt-van-beweging-naar-passende-zorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/dialoog-via-serious-game-goed-startpunt-van-beweging-naar-passende-zorg/