Ferry Nagel
Ferry Nagel

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Senior adviseur zorginnovatie

Ferry Nagel

LinkedIn-profiel

Ferry is senior adviseur zorginnovatie bij Kennisland. Hij ziet de zorg als een sector met mensen die je helpen bij het herpakken van de regie over je leven. Zelf je leven inrichten is een wezenlijk onderdeel van wie je bent. Zorgprofessionals die dit mogelijk maken, verdienen een systeem dat voor hen werkt in plaats van andersom. Ferry streeft na dat alle innovaties en samenwerkingen in de zorg bijdragen aan betere zorg. Hij brengt partijen en ideeën bij elkaar en bouwt samen aan vooruitgang.

Ferry’s kracht is het zien van kansen voor mensen die vooruitgang het hardst nodig hebben. De innovaties en ideeën bestaan vaak al, wat er nodig is zijn partijen en netwerken die dit samen verder brengen. Ferry werkt bij KL om te doen wat hij het liefste doet: niet alleen goede voorbeelden bespreken, maar zelf aan de slag, samen met mensen slimme oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken. Bij Kennisland ervaart hij hoe vooruitgang werkt in de praktijk, werkt hij aan sociale innovatie op het gebied van gezondheid, betrekt hij mensen bij vernieuwing met behulp van serious games en bouwt hij aan sterke netwerken. Hij maakt zich zorgen over het vernieuwen van het zorgsysteem, de groter wordende kloof tussen mensen die wel of niet gezond zijn en de ouder wordende samenleving.

Na zijn studie politicologie werkte Ferry bij het ministerie van VWS bij het programma Zichtbare Zorg. Vanaf 2012 werkte hij bij Zorginstituut Nederland. Hij bracht hier partijen samen en ontwikkelde het register voor kwaliteitsstandaarden++KwaliteitEen ‘kwaliteitsstandaard’ is een verzamelnaam voor richtlijnen, zorgstandaarden, zorgmodules, indicatoren en informatiestandaarden. op de website Zorginzicht. Als adviseur van het team Ontwikkeling en Wetenschap startte hij het ‘ontwikkelLab’, waar hij met innovatieve werkvormen de werkwijze van het Zorginstituut verfijnde. Voor meer samenhang, verbreding en werkplezier richtte hij Jong Zorginstituut op en stond hij in 2013 samen met verzekeraars, farmaceuten, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders aan de wieg van de Jonge Zorgdenktank.++Jonge ZorgdenktankEen groep van jonge professionals in de zorg die met elkaar discussiëren en van elkaar leren. De overtuiging is dat je daarmee je eigen werk en zo de zorg in Nederland verbetert. 

Bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) organiseerde hij tweemaal het nationale congres Basis GGZ waar zorg dichtbij de mensen voorop stond. Hier brachtZelf je leven inrichten is een wezenlijk onderdeel van wie je bent. Zorgprofessionals die dit mogelijk maken, verdienen een systeem dat voor hen werkt in plaats van andersom. hij ervaringsdeskundigen, psychologen, vernieuwers en wetenschappers rondom de Basis GGZ samen. Hij verzamelde bij KiBG goede voorbeelden voor de generalistische Basis GGZ. Van grote instellingen tot kleine vrijgevestigde praktijken; iedere koploper deed mee en liet zien waarom hij koploper is. Samen stelden ze de gezamenlijke missie van de basis GGZ++Basis GGZDe Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Met een kortere behandeling leren mensen weer op zichzelf te vertrouwen. Door meer mensen te helpen in de Basis GGZ komt er meer ruimte bij de Specialistische GGZ. vast.

Met vriendin en twee dochters is hij neergestreken in Driebergen. Je vindt hem hier (viool)spelend, opruimend of kokend in en om het huis. En in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug kun je hem verdwaald en rennend, fietsend of wandelend tegenkomen. Hij lacht om onzin en woordgrapjes en heeft een zwak voor houten bankjes en alles waar een klein barstje in zit.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/ferry-nagel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/ferry-nagel/