Sociale innovatie: de hype voorbij

Nieuwe oplossingen dichten niet automatisch het gat tussen falende systemen en de (be)leefwereld van mensen die goede diensten hard kunnen gebruiken.

<span>Sociale innovatie</span>: de hype voorbij
Labsprint in Amsteldorp, Amsterdam

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Labsprint in Amsteldorp, Amsterdam

Op Europees beleidsniveau++Sociale innovatie in EuropaLees verder over het Europese sociale innovatie-beleid. staat sociale innovatie voor nieuwe ideeën, producten en diensten voor urgente, ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, immigratie en jeugdwerkeloosheid. Dit beleid resulteert in de praktijk in een rijk aanbod van slimme oplossingen, veelal bedacht door sociaal ondernemers of hoogopgeleide burgers. Bijvoorbeeld een bejaardentehuis met de nieuwste technische snufjes, of een internationale vacaturewebsite voor werkloze jeugd. Aan creativiteit geen gebrek. Maar leveren deze oplossingen genoeg waarde om ook meer kwetsbare mensen optimaal in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien?

Kennisland vindt dat we voorbij deze trend van nieuwe oplossingen moetenNieuwe oplossingen creëren niet automatisch nieuwe of betere publieke waarde.. Nieuwe oplossingen creëren niet automatisch nieuwe of betere publieke waarde, noch verdelen ze deze waarde op een gelijke manier. Nieuwe oplossingen komen vaak niet verder dan het niveau van een kleinschalig experiment, omdat ze stuiten op weerstand in instituten en organisaties. Hierdoor innoveren wetten of organisatieprocessen niet mee. Ook sluiten oplossingen niet altijd aan bij de behoeftes van eindgebruikers of bereiken ze lang niet iedereen. Nieuwe oplossingen stellen niet per se onderliggende denkbeelden, waarden of ingesleten gedragspatronen ter discussie, terwijl ze soms wel de kern van het probleem vormen. Kortom, nieuwe oplossingen dichten niet automatisch het gat tussenSociale innovatie moet gaten tussen systemen en leefwereld van burgers slimmer en beter dichten falende systemen++Lab MattersWil je meer weten over dit argument? Lees Four common omissions in the labbed lands (sectie 3) in het paper ‘Lab Matters: Challening the practice of Social Innovation Laboratories’. en de (be)leefwereld van mensen die goede diensten hard kunnen gebruiken.

Nederland kan internationaal koploper worden in een type sociale innovatie dat het doel heeft om de gaten tussen systemen (instituten, wetten, regels, procedures) en de leefwereld van burgers slimmer en beter te dichten. Sociale innovatie staat voor processen die economische en maatschappelijke waarde++Kracht van sociale innovatieWat zegt de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) over de kracht van sociale innovatie voor Nederland? Lees hier hun laatste rapport. creëren vanuit nieuwe, niet-alledaagse samenwerkingsverbanden. Daarin besteden we speciaal aandacht aan hoe we a-sociale innovatie (onbedoelde of negatieve uitwerkingen van innovaties) kunnen voorkomen of opvangen. En hoe we nieuw gecreëerde waarde het beste kunnen delen en vergroten.

Sociale innovatie moet dus ambitieuzer worden geïnterpreteerd dan de huidige oplossingsgerichte innovatietrend in Nederland en Europa laat zien. En de aanpak moet grondiger: politici, dienstverlenende instanties en burgers moeten samen aan de slag. In de praktijk betekent dit dat Kennisland nieuwe samenwerkingsverbandenKennisland zet nieuwe samenwerkingsverbanden op. opzet, waarin zowel dienstverleners, beleidsmakers als eindgebruikers een rol spelen bij het ontwerpen en uitvoeren van een innovatieproces. Op deze manier wordt een proces gecreëerd waarin betrokken partijen op een gelijke manier invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat.

In de praktijk van onze projecten++Onze projectenVoorbeelden van projecten zijn Kansen die Werken, Safari bij de Dienst Werk en Inkomen en Labsprint Amsteldorp.
betekent dit dat wij nieuwe veranderstrategieën++VeranderstrategieënVoorbeeld: Social Design, leer- en evaluatiemethodes++Leer- en evaluatiemethodesZoals: Social Safari, Dynamische Evaluatie en Labsprint. en organisatievormen++OrganisatievormenZoals: Social R&D testbed en het crowdfundingsplatform Voor je Buurt. ontwikkelen, uitproberen en (bij succes) opschalen. We zetten (inter)nationale leernetwerken++LeernetwerkenBijvoorbeeld: Sociale Innovatie Netwerk Nederland, Wicked Series, Lab2. op waarin theorieën en ideeën over sociale innovatie worden aangescherpt. Over onze inzichten, verbeterpunten en overpeinzingen publiceren++PublicatiesZoals: Lab Matters, Labcraft, Accelerating Amsterdam’s Assets en Standing Up, Moving Forward. wij wereldwijd voor en over dit vakgebied.

Keuken van de vrouwenopvang
Keuken van de vrouwenopvang

Maker: Kennisland

Rechten:

Keuken van de vrouwenopvang.

In het sociale innovatie werkveld trekken we op met partners zoals Hivos, European Centre for Living Technology, InWithForward, Waag Society, Pakhuis de Zwijger, SIX, EUCLID Network, Gemeente Amsterdam en Dordrecht, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/betere-ontwikkeling-voor-medewerkers-sociale-werkvoorziening/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/betere-ontwikkeling-voor-medewerkers-sociale-werkvoorziening/