Over KL

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang.

Het gaat op veel vlakken goed met Nederland, tenminste op papier. Maar wie profiteert daarvan? Waar botsen oude ideeën, systemen en organisatievormen met nieuwe waarden, behoeften en mogelijkheden? Ons onderwijs is van hoog niveau, maar staat onder druk. Leren we wel de juiste dingen? Onze bevolking wordt steeds ouder en diverser, maar ontwikkelt de zorg mee? Onze steden zijn booming, maar hoe bestrijden we de groeiende ongelijkheid? Welke kennis is nodig om leiding te geven aan vernieuwing?

We zijn kritisch, maar ook optimistisch en zien veel meer potentie in de samenleving dan nu benut wordt. KL is permanent op zoek naar wat er onder de oppervlakte bruist en gist, naar ideeën over hoe het anders kan. Beter kan. We ontwerpen nieuwe concepten, strategieën, leerprogramma’s en methodes die ons – niet alleen op papier, maar vooral in de praktijk – maatschappelijke vooruitgang brengen.

We schudden bestaande systemen op. Onze belangrijkste doelstelling: de samenleving beter maken. Op basis van voortschrijdende kennis, inzichten en ervaring creëren we ruimte om te experimenteren en daarvan te leren. We zoeken naar achterliggende kwesties en naar andere, meer bruikbare kennis. We doen actieonderzoek: we leren in de praktijk en passen wat we leren toe om die praktijk te verbeteren. Vervolgens delen we de opbrengsten omdat we vinden dat de hele samenleving van zulke oplossingen moet kunnen profiteren. We doen dit open en transparant, brengen mensen bij elkaar en creëren zo lerende gemeenschappen waarin kennis ontwikkeld en gedeeld wordt.

Geen verborgen agenda.

Bij KL werken strategen, onderzoekers, ontwerpers, lobbyisten, technologen en activisten die, hoe verschillend ook, een grote dosis kritisch optimisme en uitgesproken waarden met elkaar delen. Wij streven naar een wereld waarin maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken. Waarin iedereen meeprofiteert, in plaats van alleen de happy few. We werken aan een wereld die inclusief en duurzaam is in alle opzichten.

 

Juist voorbij ingesleten paden.

Wie beweert dat er één beproefde methode bestaat om complexe maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan, is wat ons betreft onderdeel van het probleem. Na twee decennia werken aan vernieuwing, weten we dat juist voorbij de ingesleten paden nieuwe en betere wegen te vinden zijn. Kom dus niet bij ons voor een voorgekookte methodiek of instrument. Voor wat dan wel? Voor een oorspronkelijke benadering die tot oplossingen leidt.

KL is een stichting en ontvangt geen structurele subsidies. We investeren ook regelmatig in eigen initiatieven. Zo blijven we onafhankelijk opereren.

Zie hier een selectie van onze partners, opdrachtgevers, financiers en spin-offs.

 

Volg ons en laat je inspireren!

Laat je inspireren door onze projecten, publicaties, opiniestukken en events. Kies zelf hoe je ons wilt volgen: via LinkedIn, Facebook, Twitter en/of maximaal 1 KL Update per week in je inbox:

Geschiedenis

Kennisland is in 1998 opgericht door Frans Nauta in samenwerking met onder anderen Joeri van den Steenhoven. Kennisland zette Nederland als kenniseconomie op de kaart. Ons land moest geen distributieland worden, maar een kennisland. Onder leiding van Chris Sigaloff en Paul Keller ontwikkelde KL zich later tot een belangrijke speler op het gebied van onder andere sociale innovatie, onderwijs, auteursrecht en digitaal erfgoed. Door de jaren heen is onze focus veranderd: we werken niet alleen aan de Nederlandse samenleving, maar ook aan maatschappelijke vooruitgang in Europa en zelfs Azië. Lees hier meer over onze geschiedenis

 

Waarom KL

Wij vinden en ondersteunen vernieuwers. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis. In opdracht én op eigen initiatief. Kennisland:

 • ontwerpt experimenten en aanpakken en blijft deze continu testen en doorontwikkelen;
 • combineert lessen uit de praktijk met wetenschappelijke kennis en eigen inzichten;
 • smeedt onalledaagse partnerschappen en bouwt aan nieuwe bewegingen en lerende gemeenschappen;
 • werkt top-down én bottom-up met mensen die vanuit uiteenlopende rollen betrokken zijn bij een vraagstuk;
 • besteedt in het bijzonder aandacht aan perspectieven die niet vanzelfsprekend gehoord worden;
 • levert munitie aan vernieuwers, veranderaars en dromers.
Bekijk onze cases

Het zijn de mensen die het doen

Bij KL werken academici, strategen, onderzoekers, ontwerpers, prototypers, lobbyisten, technologen en activisten aan maatschappelijke vooruitgang. Maak kennis met ons team en bekijk de KL-alumni. Nora van der Linden en Kimon Moerbeek geven leiding aan KL.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting en adviseert het bestuur. Zij komt driemaal per jaar bijeen. Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties van het bestuur en de RvT. De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Marc Vermeulen
  Marc Vermeulen
  Hoogleraar strategie voor non-profitorganisaties aan de TIAS School for Business & Society | Tilburg University

  Eerder was hij onder meer directeur van IVA Beleidsonderzoek en hoogleraar/directeur van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit. Hij combineert zijn (toegepast) wetenschappelijke werk met toezicht- en advieswerkzaamheden in de publieke en non-profitsector. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht. Foto: Giorgos Gripeos (CC BY)
 • Gijsbert van Herk
  Gijsbert van Herk
  Voorzitter Raad van Bestuur stichting Humanitas Rotterdam

  Humanitas zet zich in voor verpleegzorg, maatschappelijke hulpverlening en welzijn. Eerder was Gijsbert al in de publieke sector actief in het sociale domein en rondom stedelijke ontwikkeling. Zo was hij directeur Ontwikkeling en later gemeentesecretaris in Breda. Ook zat hij in het hoofdbestuur van DIVOSA, brancheorganisatie voor Werk, Inkomen en Zorg. Foto: Studio DiaDame (CC BY)
 • Valerie Frissen
  Valerie Frissen
  Directeur SIDN-fonds en Bijzonder Hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering Universiteit Leiden

  Zij is nationaal en internationaal actief op het snijvlak van media, technologie, innovatie en creativiteit. Foto: Alle rechten voorbehouden

 • Tofik Dibi
  Tofik Dibi
  Schrijver

  Na zes jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer te hebben gewerkt, is hij nu een activistische schrijver. Onder andere van het autobiografische Djinn en theatervoorstelling Melk & Dadels. Daarnaast is hij bestuursadviseur in Amsterdam Nieuw-West. Foto: Lisa Zilver (Alle rechten voorbehouden)
 • Liesbeth Bijvoet
  Liesbeth Bijvoet
  Zakelijk directeur Joods Historisch Museum

  Onder haar verantwoordelijkheid vallen tevens de Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg. Zij maakte de overstap van de duurzaamheidssector naar de cultuursector en heeft ervaring opgedaan in zowel de profit- als de non-profitsector. Foto: Giorgos Gripeos (CC BY)

Vacatures en stages

KL biedt een uitdagende werkomgeving, eigen verantwoordelijkheid en volop kansen om je verder te ontwikkelen en jezelf op een (inter)nationaal podium te presenteren. Regelmatig zijn we op zoek naar versterking. Ook kunnen er bij ons per jaar ongeveer zes stagiair(e)s aan de slag. Kijk hier naar ervaringen van mensen die bij KL stage hebben gelopen.
 • Op dit moment hebben we geen vacature, maar we zijn wel altijd op zoek naar stagiair(e)s en goede ideeën.

Contact en praktische informatie

(Bank)gegevens
Rabobank
Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam
IBAN: NL62 RABO 0168 7809 76
Swift/BIC: RABONL2U
Kvk: 33304517
BTW: NL8079.61.395.B.01

Nieuwsbrief / KL Update
Aanmelden

RSS
Nieuws
Opinie
Events

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/over-kl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/over-kl/