Over KL

We ontwerpen effectieve aanpakken voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Daarvoor is kennis nodig van mensen die direct bij de vraagstukken betrokken zijn. Wij mobiliseren en benutten die kennis om tot duurzame vernieuwing te komen. Bijvoorbeeld door te lobbyen bij overheden, door het creëren van ruimte en tijd om te leren en te experimenteren, en door mensen in staat te stellen zichzelf blijvend te vernieuwen.

De kennis die we daarbij opbouwen maken we zo breed mogelijk toegankelijk om anderen in staat te stellen met onze methodes en inzichten aan de slag te gaan. De kennissamenleving is veelomvattend, daarom maken we keuzes. Op dit moment maken we ons hard voor:

Als denktank met een publieke missie gaan we voor maximale impact, zonder winstoogmerk, want het publieke belang staat bij ons voorop. We ontvangen geen structurele subsidies. Dat maakt ons onafhankelijk, scherp en ondernemend. We werken met overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die onze ambitie delen. We hebben sinds 1999 al veel bereikt, en we zijn nog lang niet klaar.

Kennisland loopt voorop in de transformatie naar een kennissamenleving, waarin kennis, talent en ervaring op alle niveaus en terreinen maximaal worden benut.

Sinds september 2015 bouwen we – samen met een groot aantal geestverwanten – aan Spring House, het clubhuis voor radicale vernieuwers. Hier werken en experimenteren tegendraadse, nieuwsgierige mensen en organisaties vanuit een gedeelde overtuiging dat de samenleving socialer en duurzamer kan.
Lees meer

Geschiedenis

Kennisland is in juli 1998 opgericht door Frans Nauta. Begin 1999 ontmoet hij Joeri van den Steenhoven en Bartjan Jansen. Stille kracht op de achtergrond is Jetse Sprey. KL moet een denktank worden die werkt aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissamenleving, toen nog ‘kenniseconomie’ genoemd. In 2011 nemen Chris Sigaloff en Paul Keller het stokje over van Joeri. Na het vertrek van Chris Sigaloff in 2017, wordt zij opgevolgd door Nora van der Linden en Kimon Moerbeek. Onder leiding van deze mensen heeft KL zich de afgelopen jaren neergezet als leidende denktank in binnen- en buitenland voor een slimmere, maar vooral socialere samenleving.

 

Waarom KL

Wij vinden en ondersteunen vernieuwers en maximaliseren kennisontwikkeling en kennisdeling – in opdracht én op eigen initiatief.

We zijn groot in denken en actie, maar flexibel van opzet. We kunnen met ons enthousiasme en onze expertise iedere organisatie in beweging brengen, op zo’n manier dat top-down en bottom-up geen tegenstellingen zijn, maar elkaar juist versterken.

Bekijk onze cases

Het zijn de mensen die het doen

Bij KL werken academici, strategen, onderzoekers, ontwerpers, prototypers, lobbyisten, technologen en activisten aan een kennissamenleving. Maak kennis met ons team en bekijk de KL-alumni. Paul Keller (voorzitter), Nora van der Linden (directeur) and Kimon Moerbeek (directeur) vormen samen het bestuur van KL.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de stichting en adviseert het bestuur. Zij komt driemaal per jaar bijeen. Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties van het bestuur en de RvT. De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Victor van der Chijs
  Victor van der Chijs
  Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

  Voormalig partner bij OMA en directeur van Schiphol International BV. Lid van de Dutch Trade Board, de Raad van Toezicht van het Nationaal Historisch Museum en de Economic Development Board of Rotterdam. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht. Foto: Rikkert Harink (alle rechten voorbehouden)
 • Annet Kil-Albersen
  Annet Kil-Albersen
  Voorzitter College van Bestuur Gooise Scholen Federatie

  Haar loopbaan staat in het teken van het verbeteren van het onderwijs, met name door de positie en de professionaliteit van leraren te verbeteren. Voorheen was ze directeur van de Onderwijscoöperatie en voorzitter van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Foto: Giorgos Gripeos (CC BY)
 • Valerie Frissen
  Valerie Frissen
  Directeur SIDN-fonds en hoogleraar ICT & Social Change Erasmus Universiteit Rotterdam 

  Zij is nationaal en internationaal actief op het snijvlak van media, technologie, innovatie en creativiteit. Foto: Alle rechten voorbehouden

 • Liesbeth Bijvoet
  Liesbeth Bijvoet
  Zakelijk directeur Joods Historisch Museum

  Onder haar verantwoordelijkheid vallen tevens de Portugese Synagoge en de Hollandsche Schouwburg. Zij maakte de overstap van de duurzaamheidssector naar de cultuursector en heeft ervaring opgedaan in zowel de profit- als de non-profitsector. Foto: Giorgos Gripeos (CC BY)
 • Tofik Dibi
  Tofik Dibi
  Schrijver

  Na zes jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer te hebben gewerkt, is hij nu een activistische schrijver. Onder andere van het autobiografische Djinn en theatervoorstelling Melk & Dadels. Foto: Lisa Zilver (alle rechten voorbehouden)

Vacatures en stages

KL biedt een uitdagende werkomgeving, eigen verantwoordelijkheid en volop kansen om je verder te ontwikkelen en jezelf op een (inter)nationaal podium te presenteren. Regelmatig zijn we op zoek naar versterking. Ook kunnen er bij ons per jaar ongeveer zes stagiair(e)s aan de slag. Kijk hier naar ervaringen van mensen die bij KL stage hebben gelopen.

Contact en praktische informatie

(Bank)gegevens
Rabobank
Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam
IBAN: NL62 RABO 0168 7809 76
Swift/BIC: RABONL2U
Kvk: 33304517
BTW: NL8079.61.395.B.01

RSS
Nieuws
Opinie
Events

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/vacatures/stagiaire-europese-digitale-agenda/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/vacatures/stagiaire-europese-digitale-agenda/