GroenLab: een social lab over eenzaamheid in Schiedam

Het thema van dit social lab is het WOT: 'WijkOndersteuningsTeam', dit zijn in veel steden opkomende lokale, interdisciplinaire teams die moeten helpen bij een zachte landing van veranderingen en bezuinigingen in zorg en welzijn. Hoe kan het WOT beter aarden in de wijk, en daardoor zijn werk beter doen?


header_img
Groenoord

Hoogbouw in de wijk Groenoord te Schiedam.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Hoogbouw in de wijk Groenoord te Schiedam.
2015 - 2016

In Schiedam organiseren we een social lab met een voor ons nieuw type partner: het WijkOndersteuningsTeam (WOT++WOT?Lees meer over de WOT’s.), de Schiedamse incarnatie van sociale wijkteams. Dat zijn de momenteel in veel steden opkomende lokale, interdisciplinaire teams die moeten helpen bij een zachte landing van veranderingen en bezuinigingen in de zorg en welzijn; de veelbesproken transities in het sociale domein++OpinieLees ook dit opiniestuk van Thijs van Exel over de transities: ‘De angst voor puinhoop is wel terecht’. .

Eerder startte Kennisland labs in Amsteldorp (dit jaar voor de tweede keer), Dordrecht en Nijmegen. Alle labs zijn anders; veel wordt bepaald door de thematiek. In Schiedam is het thema het WOT zelf: hoe kan het WOT beter aarden in de wijk, en daardoor zijn werk beter doen? Daar komt bij dat alle Schiedamse WOT’s (er zijn er zes) een leeropdracht hebben gekregen: een lokaal vraagstuk dat extra energie vraagt. In de wijk Groenoord, waar Kennisland neerstrijkt tijdens het lab, is dat ‘eenzaamheid onder bewoners’.

Een ander verschil met eerdere labs is de schaal en aanpak. Een social lab is een experimenteerruimte, maar wel geregisseerd volgens een aanpak, die we Feed Forward++Feed ForwardLees alles over Feed Forward in de publicatie ‘Lab Practice’. noemen. Het GroenLab zal die stappen niet allemaal doorlopen; het is een eerste fase die loopt tot eind 2015, waarna wordt gekeken of de aanpak bijdraagt aan het WOT en aan beantwoording van de leervraag. GroenLab richt zich voorlopig op de eerste Feed Forward-stappen:

  • Met een multidisciplinair team van bewoners, professionals en ambtenaren op zoek gaan naar verhalen die helpen ontdekken wat sociaal isolement betekent voor Groenoord en haar bewoners;
  • Door middel van verhalen van bewoners, professionals en vrijwilligers ontdekken wat de rollen van het WOT en de wijk zijn in het oplossen van sociaal isolement;
  • Samen met bewoners, professionals en vrijwilligers ontdekken hoe het oplossend vermogen van de wijk vergroot++Social lab geen oplossing an sichEen social lab is geen oplossing an sich, maar een manier om elkaar duurzaam in staat te stellen om zelf oplossingen en interventies te onderzoeken en uit te werken tot nieuwe initiatieven en nieuw beleid. kan worden, door bijvoorbeeld het versterken en verbinden van lokale initiatieven;
  • Diverse stakeholders in de wijk bij elkaar brengen om grotere thema’s uit de verhalen te destilleren, die de basis vormen voor de actie-agenda in de volgende stappen.

Van actie-agenda naar prototypes

Indien de punten uit de actie-agenda voldoende worden ondersteund door de wijk, dan krijgt dit lab wellicht een vervolg waarin we deze rode draden verder uitwerken tot ideeën en prototypes. De komende tijd gaan we op zoek naar Groenoorders van alle leeftijden die weten wat sociaal isolement betekent (dus er niet per se zelf in zitten) om hun verhaal te horen. We gaan met de vele initiatieven in de wijk aan de slag om te ontdekken wat ze al tegen eenzaamheid doen (expliciet of impliciet), om te kijken welke invloed dat heeft en hoe we deze initiatieven waar nodig kunnen verbinden.We gaan met de vele initiatieven in de wijk aan de slag om te ontdekken wat ze al tegen eenzaamheid doen, welke invloed dat heeft en hoe we deze initiatieven waar nodig kunnen verbinden.

Social lab

Een social lab++Social lab-aanpakLees meer over de social lab-aanpak in onze case ‘Labs: Proeftuinen in terra incognita’. is een aanpak om – op locatie en met een multidisciplinair team van ambtenaren, professionals, relevante organisaties en eindgebruikers (in dit geval: bewoners en (vrijwilligers)organisaties in de wijk) – tot nieuwe inzichten, ideeën, rollen en geteste producten en diensten te komen als antwoord op een sociaal vraagstuk. Omdat een social lab multidisciplinair is en er wordt samengewerkt rond en geëxperimenteerd met nieuwe initiatieven die uit het lab ontstaan, is er draagvlak bij alle betrokken partijen.

Thijs van Exel vertelt tijdens de slotmanifestatie wat er allemaal gedaan en bereikt is tijdens het GroenLab.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/groenlab-een-social-lab-over-eenzaamheid-in-schiedam/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/groenlab-een-social-lab-over-eenzaamheid-in-schiedam/