Onderzoek online toegang gedigitaliseerde audiovisuele collecties

Het Instituut voor Informatierecht heeft een subsidie ontvangen van de NWO voor een onderzoek naar auteursrechtelijke problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van de audiovisuele collecties die werden gedigitaliseerd in Beelden voor de Toekomst.


header_img
Cover eindpublicatie Beelden voor de Toekomst

Maker: Beelden voor de Toekomst

Rechten:

2015 - 2016

Het Instituut voor Informatierecht (IViR, University of Amsterdam) heeft een subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een onderzoek naar auteursrechtelijke problemen met betrekking tot online toegang en hergebruik van de audiovisuele collecties die werden gedigitaliseerd in het inmiddels afgesloten project Beelden voor de Toekomst. De subsidie past in de extra onderzoeksfaciliteiten voor het topsectorenbeleid (creatieve industrie) van het kabinet. Het onderzoeksproject is op 1 juli 2015 gestart.

In het publiek gefinancierde programma Beelden voor de Toekomst++KL en Beelden voor de ToekomstKennisland speelde een sleutelrol als aanjager, strategisch partner en begeleider van talloze innovatieve projecten in samenwerking met de partners binnen Beelden voor de Toekomst. Lees meer hebben het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum), EYE (Amsterdam) en het Nationaal Archief (Den Haag) tussen 2007 en 2014 met succes onder meer 138.932 uur aan audiovisueel materiaal gedigitaliseerd. Dat materiaal kan bij die instellingen on site bekeken worden maar het is om auteursrechtelijke redenen nog steeds niet vrij online beschikbaar. Daarmee blijft de belangrijke maatschappelijke en economische waarde van het gedigitaliseerde materiaal voor een groot deel onbenut.De belangrijke maatschappelijke en economische waarde van het gedigitaliseerde materiaal blijft nog voor een groot deel onbenut.

Omdat een aanzienlijk deel van het gedigitaliseerde materiaal in Beelden voor de Toekomst de collecties van de Publieke Omroep++Het morele failliet van de NPOHet Amerikaanse persbureau Associated Press heeft een half miljoen video’s op YouTube gezet. Waarom volgt de Nederlandse Publieke Omroep dit voorbeeld niet? Paul Keller legt uit waarom dit een groot gemis is. betreft, zal daarop in het onderzoeksproject de nadruk komen te liggen. Om die reden werkt het IViR samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Kennisland, beide eerder ook bij Beelden voor de Toekomst betrokken. Het project onderzoekt de auteursrechtelijke problemen die de online beschikbaarstelling van het omroepmateriaal in de weg staan en ontwikkelt strategieën en instrumenten om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen.

In de komende achttien maanden zal het onderzoeksproject de juridische en praktische problemen in kaart brengen die een belemmering vormen voor de online beschikbaarstelling van de grote hoeveelheid gedigitaliseerd materiaal aan het brede publiek.Het onderzoeksproject brengt de juridische en praktische problemen in kaart die een belemmering vormen voor de online beschikbaarstelling van gedigitaliseerd materiaal aan het brede publiek. Het vraagt ook om overleg met direct betrokkenen, waaronder (vertegenwoordigers van) rechthebbenden, om zodoende gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die het gebruik van de collecties voor een breed publiek mogelijk maken. Hiertoe wordt allereerst een analyse gemaakt van zowel juridische als praktische problemen die zich momenteel voordoen, om zo een compleet beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Vervolgens worden bijeenkomsten met alle betrokken partijen georganiseerd om een gesprek op gang te brengen dat kan bijdragen aan de vrije toegang voor het publiek tot een belangrijk deel van zijn cultureel erfgoed.

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/onderzoek-online-toegang-gedigitaliseerde-audiovisuele-collecties/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/onderzoek-online-toegang-gedigitaliseerde-audiovisuele-collecties/