Paul Keller
Paul Keller

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Zakelijk directeur en adviseur auteursrechtenbeleid

Paul Keller

@paul_kellerLinkedIn-profiel

Paul Keller is zakelijk directeur van Kennisland. Samen met Chris Sigaloff vormt hij het bestuur en geeft hij leiding aan KL. Als senior adviseur auteursrecht ontwikkelt en initieert hij nieuwe projecten en adviseert overheden, culturele instellingen en andere organisaties over auteursrecht, open data en open innovatie. Daarnaast maakt hij zich in Den Haag en in Brussel, namens Kennisland en culturele erfgoedinstellingen, sterk voor een modern auteursrecht dat beter aansluit bij de digitale kennissamenleving. Paul is tevens public project lead van Creative Commons Nederland, lid van de board van Creative Commons International en de board van de Europeana Foundation.

Pauls expertise ligt op het terrein van innovatie, auteursrecht en het vormgeven van open systemen ter bevordering van de toegang tot kennis. Paul richt zich hierbij zowel op het implementeren van open access-strategieën in complexe organisaties++Open AccessZo is hij mede verantwoordelijk voor het Europeana Licensing Framework dat ervoor zorgt dat alle door Europeana gepubliceerde metadata en de helft van de door Europeana gepubliceerde content voor hergebruik beschikbaar zijn., alsook op het beïnvloeden van de relevante wettelijke kaders. Paul is een expert op het terrein van het digitale publieke domein en medeoprichter van de Communia Association for the Public Domain++CommuniaIn 2011 presenteerde COMMUNIA 14 policy reccomendations voor het versterken van het digitale publieke domein.. Een bijzondere focus in zijn werk is vernieuwing van de erfgoedsector en de auteursrechtelijk aspecten van digitaal erfgoed. Paul is een expert op het gebied van open content en opendata-licenties. Een rode draad in zijn werk is het streven om het publieke domein te versterken en om bottom-up innovatie te bevorderen.

In 2003 rondde Paul zijn studie vergelijkende politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met een mastertitel af en van 2003 tot 2007 gaf hij leiding aan het Public Research- programma van Waag Society in Amsterdam. Van 2004 tot 2005 werkte hij hiernaast als onderzoeker bij Imagine IC in Amsterdam-Zuidoost.

Paul is geboren en opgegroeid in het Duitse Hannover waar hij, voorafgaand aan zijn komst naar Nederland in 1998, aan de Universiteit van Hannover Sociale wetenschappen studeerde. Paul is een doorgewinterde fietser en werkte tot 2005 als fietskoerier in onder meer Hannover, Berlijn, New York en Amsterdam++FietskoerierZiehier de fiets waarop hij tot 2006 reed.. In 1999 nam Paul het initiatief voor de jaarlijkse Annick van Hardeveld Memorial Race.

Verder houdt Paul van reizen, het fotografisch vastleggen van dingen die hij op zijn reizen tegenkomt, koken en ook is hij verslaafd aan letters (als in boeken, tijdschriften, kranten en losse pamfletten) en beheert hij de wereldwijd grootste verzameling flyers van Afrikaanse helderzienden++Afrikaanse helderziendenEen deel hiervan is toegankelijk via www.voyantes.net.. Paul leeft samen met zijn vriendin en twee dochters in Amsterdam-west.

 

Meer