Paul Keller, voorzitter en adviseur auteursrechtenbeleid
Paul Keller

Paul Keller, voorzitter en adviseur auteursrechtenbeleid

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur auteursrechtenbeleid

Paul Keller

@paul_kellerLinkedIn-profiel

Paul Keller is adviseur auteursrechtenbeleid. Hij ontwikkelt nieuwe projecten en adviseert overheden, culturele instellingen en andere organisaties over beleid, open data en open innovatie. Hij richt zich hierbij vooral op de thema’s auteursrecht, cultuur en stedelijke vernieuwing. Hij maakt zich in Den Haag en Brussel namens Kennisland en culturele erfgoedinstellingen++LobbySinds 2013 coördineert hij de auteursrechtenlobby van het Europeana-netwerk in het kader van de hervorming van het Europese auteursrecht. sterk voor een modern auteursrecht dat beter aansluit bij de digitale kennissamenleving. Paul is lid van de board van Creative Commons International en de Europeana Foundation en een van de oprichters van de Communia Association for the Public Domain++COMMUNIAIn het kader van COMMUNIA lobbyt Kennisland samen met een aantal Europese partnerorganisaties voor een meer modern en open Europees auteursrecht en bescherming van het publieke domein..

Pauls expertise ligt op het terrein van technologie, auteursrecht en het vormgeven van open systemen ter bevordering van de toegang tot kennis. Hij richt zich hierbij zowel op het implementeren van open access-strategieën in complexe organisaties++Open accessZo is hij medeverantwoordelijk voor het Europeana Licensing Framework dat ervoor zorgt dat alle door Europeana gepubliceerde metadata en de helft van door Europeana gepubliceerde content voor hergebruik beschikbaar zijn. als op het beïnvloeden van wettelijke kaders zoals het auteursrecht. Paul stond aan de wieg van Creative Commons Nederland en hij was binnen Kennisland verantwoordelijk voor Beelden voor de Toekomst.

Paul werkt vanuit de overtuiging dat open toegang tot cultuur en informatie een belangrijke bijdrage aan een sterke samenleving levert. Met Kennisland werkt Paul aan een sterkere positie van publieke instellingen, waaronder erfgoedinstellingen, in de online omgeving om zo een alternatief voor de commercialisering van het internet te bieden. Hierbij hoort een auteursrecht dat ruimte biedt aan de belangen van publieke instellingen en de creativiteit van gebruikers, maar ook een meer fundamentele herbezinning op Commons-principes.++CommonsAlles wat van iedereen is en dus van niemand, buiten de controle van overheden, bedrijven of individuen, zoals: de planeet, cultuur, gedachtengoed. Een belangrijk kenmerk van de Commons is het gedistribueerde beheer van gedeelde ‘resources’ op basis van principes als wederkerigheid en inclusiviteit.

In 2003 rondde Paul zijn master vergelijkende politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam af. Van 2003 tot 2007 gaf hij leiding aan het Public Research-programma van Waag Society. Van 2004 tot 2005 werkte hij daarnaast als onderzoeker bij ImagineIC in Amsterdam-Zuidoost.

Paul is geboren en opgegroeid in het Duitse Hannover waar hij, voorafgaand aan zijn komst naar Nederland in 1998, aan de Universiteit van Hannover sociale wetenschappen studeerde. Paul is een doorgewinterde fietser en werkte tot 2005 als fietskoerier++FietskoerierDit is de fiets waarop hij als fietskoerier reed. in onder meer Hannover, Berlijn, New York en Amsterdam. In 1999 nam Paul het initiatief voor de jaarlijkse Annick van Hardeveld Memorial Race.

Paul houdt van reizen en het fotografisch vastleggen van dingen die hij op zijn reizen tegenkomt. Hij kookt graag en is verslaafd aan letters (als in boeken, tijdschriften, kranten en losse pamfletten). Bovendien beheert hij de grootste verzameling flyers van Afrikaanse helderzienden++Afrikaanse helderziendenEen deel hiervan is toegankelijk via www.voyantes.net. ter wereld. Paul leeft samen met zijn vriendin en twee dochters in Amsterdam-West.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/vergeet-de-chief-technology-officer-maak-van-iedere-school-een-ipad-school/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/vergeet-de-chief-technology-officer-maak-van-iedere-school-een-ipad-school/