Haagse jongeren versterken mentale veerkracht in Love Your Mind

Aan alle kanten luiden alarmbellen over de mentale gezondheid van jongeren. De wachtlijsten voor psychologen en coaches stromen over. Daarom is het belangrijk om jongeren mentaal veerkrachtiger te maken. In Love Your Mind ontwerpen jongeren zelf methodes om Haagse middelbare scholieren hiermee te helpen.


header_img
Jongeren

Een groepje jongeren voor een boekenkast.

Rechten:

Download
2024

In de jaarlijkse Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek vind je zorgwekkende cijfers over de mentale klachten waar jongeren mee kampen. Maatschappelijke factoren spelen een grote rol, zoals schulden, polarisatie, prestatiedruk op school en ‘altijd aan moeten staan’. Toch doen nog steeds te weinig van deze jongeren een beroep op de geestelijke gezondheidszorg. In een omgeving die zo veel vraagt, is het nodig om – naast die professionele zorg – de mentale veerkracht van jongeren te versterken. 

Het initiatief Love Your Mind bestaat al jaren in de regio Haaglanden. Samen met Centrum 16•22 werken we aan een aanvulling op het bestaande aanbod. Love Your Mind richt zich tot nu toe++MindMaatjesIn het bestaande Love Your Mind-initiatief krijgen jongeren uit de regio Haaglanden die op de wachtlijst staan voor de ggz een MindMaatje toegewezen. Dit is een vrijwilliger tussen 18-35 jaar die zelf ervaring heeft met het thema en zich inzet om het bespreekbaar te maken.
Lees meer
vooral op jongeren die al op de wachtlijst voor jeugdzorg staan. Maar ook jongeren die nog niet de stap naar professionele hulp hebben gemaakt, lopen tegen mentale problemen aan in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld als gevolg van prestatiedruk op school, eenzaamheid, schulden of racisme. Om deze jongeren te ondersteunen en hen te leren omgaan met zulke thema’s, ontwerpen we een aanvulling op het Love Your Mind-aanbod voor middelbare scholen.

In opdracht van de gemeente Den Haag ontwerpen jongeren in dit Love Your Mind-project vormen van hulpverlening voor op school om middelbare scholieren mentaal veerkrachtiger te maken. De jongeren zijn tussen de 18 en 25 jaar oud en hebben zelf affiniteit met het thema mentale gezondheid. Tijdens dit project zetten zij hun eigen ervaring in, zodat het uiteindelijke aanbod bij hun leefwereld aansluit. Tijdens dit project zetten de jongeren hun eigen ervaring in, zodat het uiteindelijke aanbod bij hun leefwereld aansluit. 

Een ontwerpende aanpak

In dit project hanteren we de principes van design thinking volgens de ‘double-diamond’-methode++Double diamondEen methode voor een gestructureerd en creatief onderzoeks- en ontwerpproces, waarin steeds wordt gedivergeerd en geconvergeerd. De stappen: Ontdekken, Definiëren, Ontwerpen en Testen. Lees meer . In 4 workshops begeleidt Kennisland het team van jongeren, samen met de inhoudelijke experts van Centrum 16•22. Kennisland traint de jongeren in ontwerpend denken en helpt hen tot concrete ideeën te komen, zonder dat de jongeren eigenaarschap over het proces verliezen. Voor jongeren, door jongeren is wat Love Your Mind onderscheidt van andere hulpverlening, dus is het essentieel dat ook dit proces vanuit henzelf komt.  

In de eerste workshops wisselen de jongeren uit wat het onderwerp ‘mentale veerkracht’ voor hen betekent, zodat ze vanuit hun eigen motivatie en interesse aan de slag gaan. Bovendien komt het gezamenlijke doel van dit ontwerpproces op deze manier voort uit hun ervaringen. Zo leggen we de vinger meteen op de zere plek.Kennisland traint de jongeren in ontwerpend denken en helpt hen tot concrete ideeën te komen, zonder dat de jongeren eigenaarschap over het proces verliezen. In deze workshops bereidt Kennisland de jongeren voor op een veldonderzoek op middelbare scholen in Den Haag, waar ze in gesprek gaan over mentale gezondheid met leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden. Waar lopen zij tegenaan? Aan wat voor ondersteuning hebben zij behoefte?

Met deze inzichten op zak schuift het jongerenteam weer aan bij de tekentafel. Ze wisselen met elkaar uit welke verhalen ze gehoord hebben. Hoe verschillen deze verhalen van elkaar? Waar zit de overlap? Op basis van deze ervaringen ontwerpen ze samen een advies voor een nieuwe vorm van hulpverlening op de middelbare school. Centrum 16•22 werkt dit advies verder uit, zodat de jongeren na de zomervakantie op dezelfde middelbare scholen langs kunnen gaan om een prototype van de nieuwe vormen hulpverlening te testen. In 2025 kunnen scholen in Den Haag met de definitieve versie aan de slag.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/haagse-jongeren-versterken-mentale-veerkracht-in-love-your-mind/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/haagse-jongeren-versterken-mentale-veerkracht-in-love-your-mind/