Nina Sandford
Nina Sandford

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Sociaal ontwerper

Nina Sandford

LinkedIn-profiel

Nina Sandford is sociaal ontwerper bij Kennisland. Ze gebruikt haar creativiteit om mensen te stimuleren van de gebaande paden af te gaan. In haar ogen zijn systemen te vaak ingericht op gemiddelden, waardoor mensen buiten die hokjes vallen en nieuwe problemen ontstaan of bestaande versterkt worden. De afstand tussen die systemen en de achterblijvers wordt steeds groter. Om dit tegen te gaan zoekt ze samen met de mensen om wie het gaat naar nieuwe oplossingen om de bestaande systemen menselijker te maken (of omver te gooien als dat nodig is). Zo werkt ze aan een gelijkwaardige en klimaatrechtvaardige++KlimaatrechtvaardigLiever klimaatrechtvaardig dan duurzaam, omdat dit de verantwoordelijkheid bij de vervuilende bedrijven en overheden legt, in plaats van de consument. Lees meer samenleving, waarin solidariteit en empathie centraal staan.  

Tijdens haar studie Industrial Design aan de TU Eindhoven leerde Nina om zelf ontwerpprocessen te doorlopen. Hoe werk je vanuit een probleemstelling naar een toepasbare oplossing, maar houd je ook ruimte over voor het creatieve proces en leren van je fouten? De studie veranderde haar van een denker in een doener, waardoor ze durft te proberen en blijft reflecteren. Hier ontdekte ze co-design, een ontwerpmethode waarbij naast de ontwerper vooral de eindgebruikers eigenaar zijn van het proces. Als vrijwilliger voor stichting Move++Stichting MoveWerkt samen met studenten aan projecten voor kinderen van tien tot zestien jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. De projecten laten de leerlingen zien hoeveel zij kunnen bijdragen en op welke manier ze dat willen doen. Lees meer ervoer ze deze techniek voor het eerst in de praktijk, door samen met basisschoolleerlingen te ontwerpen. Ze organiseerde sessies waarin de leerlingen zelf de straat op gingen en nadachten over de vernieuwingen die nodig waren in de wijk rondom hun school. 

Hoewel haar studie breed genoeg was om naar eigen interesse in te vullen, wilde Nina zich meer op sociale innovatie focussen. Zo is ze tijdens haar studie, om ook buiten die technische wereld te kunnen kijken, eerst stage gaan lopen bij KennislandZe zoekt samen met de mensen om wie het gaat naar nieuwe oplossingen om bestaande systemen menselijker te maken (of omver te gooien als dat nodig is).. Hier maakte ze in de praktijk mee hoe noodzakelijk het is om met alle betrokkenen naar vraagstukken te kijken en zo maatschappelijke problemen bij de kern aan te pakken. Industrieel ontwerpers kijken naar individuen, maar de kern van maatschappelijke problemen ligt vaak juist bij beleid van bedrijven, instanties en de overheid. De aanpak van Kennisland, die systeempartijen verbindt met bewoners en professionals, inspireerde Nina tot haar afstudeerproject. Hierin experimenteerde ze met methodes om unusual suspects++Unusual suspectsDe mensen die systematisch weinig gerepresenteerd worden in participatieprocessen. Juist omdat ze vaak behoren tot gemarginaliseerde groepen is het nodig dat ze een plek in vernieuwingsprojecten krijgen, zodat hervorming inclusief gebeurt. een plek te geven in lopende Kennisland projecten. Door bijvoorbeeld straatinterviews te houden met een interactieve installatie op een bakfiets stuurde ze projecten weer een frisse richting in. Hierdoor realiseerde ze zich wat er kan als je kritisch bent op voor wie je welke mogelijkheden creëert en iets anders durft te proberen. Dit sloot goed aan bij de uitgangspunten van Kennisland, die Nina met haar activisme weer op scherp zette. 

Naast haar werk bij Kennisland, volgt Nina de master Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam om haar kennis over sociale zaken te verdiepen. In haar vrije tijd reist ze met de trein heel Nederland door. In Eindhoven gaat ze naar themafeestjes, in Woerden danst ze haar emoties eruit op hiphopmuziek en in Utrecht wandelt ze door het prachtige bos bij Amelisweerd++AmelisweerdHelaas dreigt dit bos gekapt te worden vanwege de verbreding van de A27. Lees meer (over de acties die hiertegen gevoerd worden).. Tussendoor probeert ze nieuwe knutselspullen uit en bewerkt ze lange aftermovies om haar zomervakanties te herbeleven.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/nina-sandford/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/nina-sandford/