Marieke van Doorninck
Marieke van Doorninck

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Directeur

Marieke van Doorninck

LinkedIn-profiel

Marieke van Doorninck is directeur van Kennisland. Ze werkt graag aan langetermijnvisies gecombineerd met concrete acties in de praktijk die laten zien hoe het anders kan. Het is volgens haar nodig om sociale bewegingen++Sociale bewegingenEen sociale beweging is een bundeling van individuen, groeperingen en organisaties die op grond van gemeenschappelijke opvattingen proberen door middel van gezamenlijke actie de maatschappelijke ontwikkeling in een door hen gewenste richting te sturen. van onderop te ondersteunen en mensen zeggenschap te geven over hun eigen leefomgeving, werk en toekomst. Lokale aanpakken voor maatschappelijke problemen kunnen de inspiratie vormen voor oplossingen elders en in andere contexten, en zo bijdragen aan een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving. 

Marieke is – net als KL – waardegedreven, met veel ervaring en expertise op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid en circulaire economie. Ze is gewend om te werken aan bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige onderwerpen in complexe contexten met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen. Ze is niet bang om tegen de stroom in te zwemmen als dat nodig is voor verandering.

Als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam werkte ze aan een stevige veranderagenda++VeranderagendaDoelen: De stad bereikbaar en betaalbaar houden, de omslag naar duurzame energie en een klimaatneutrale stad samen laten gaan met het versterken van klimaatrechtvaardigheid en Amsterdammers meer stem geven in besluitvorming.. Dit leverde mooie resultaten++VoorbeeldenZo organiseerde ze in samenwerking met Alex Brenninkmeijer het eerste burgerberaad over klimaat en lanceerde ze direct na de Russische inval in Oekraïne samen met zes organisaties het Actieplan ‘15% gas terug’ (winnaar van de C40 Cities Bloomberg Philanthropies Award). op, maar ze zag ook hoe de systeemwereld van de overheid, ondanks goede bedoelingen, soms niet goed aansluit bij de leefwereld van bewoners. Daardoor ontstaat weerstand tegen broodnodige verandering. Volgens haar hebben we een wenkend perspectief nodig, een gezamenlijk verhaal over hoe een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving eruitziet. Dat verhaal wordt niet geschreven in Den Haag of op de universiteit.We hebben een wenkend perspectief nodig, een gezamenlijk verhaal over hoe een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving eruitziet. Dat verhaal wordt niet geschreven in Den Haag of op de universiteit. Het ontstaat als beleidsmakers en wetenschappers echt gaan samenwerken met mensen die in hun eigen leefomgeving, in hun werk of op school verandering teweegbrengen. Kennisland is de organisatie die dit belangrijke verhaal mede vorm kan geven.

Marieke zette in verschillende functies lokale projecten en ervaringen om in (internationale) beleidsbeïnvloeding. Zo heeft ze als adviseur Public Affairs bij de ngo La Strada International lokale hulpverleners getraind in internationale mensenrechten en de rechtspositie van slachtoffers. Zij werden zo de rapporteurs van de uitvoering en de impact van het mensenhandelbeleid. Bij ASKV/Steunpunt vluchtelingen vertaalde ze de ervaringen van cliënten in beleidsaanbevelingen.

“Veranderen door te doen is de leidraad in mijn politieke en maatschappelijke carrière met sociale en ecologische rechtvaardigheid als drijfveer.”

Marieke is in 1985 naar Amsterdam gekomen om geschiedenis te studeren en nooit meer weggegaan. Ze woont met haar man en twee poezen in de Indische buurt. In haar vrije tijd wandelt en tekent ze graag. In de zomer gaat ze met de fiets op pad, het liefst naar de Alpen en erover. En eens in de paar jaar naar de International Beatleweek in Liverpool.

 Als directeur van Kennisland is Marieke ook lid van het managementteam van Stichting CAOP. Zij positioneert KL binnen het CAOP, vindt kansen voor synergie en bewaakt onze authenticiteit binnen dit grotere geheel. Lees
hier meer over Stichting CAOP.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/marieke-van-doorninck/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/marieke-van-doorninck/