Wessel Kok
Wessel Kok

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Adviseur onderwijsinnovatie

Wessel Kok

LinkedIn-profiel

Wessel is adviseur onderwijsinnovatie bij Kennisland. Als antropoloog houdt hij van het samenbrengen van verschillende perspectieven en werelden, en gelooft hij vurig in de kracht van dialoog. Wessel richt zich met name op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren++Kinderen en jongerenEen ijkpunt in onze aanpakken is de leefwereld en het perspectief van jongeren en niet de systeemwereld van beleidsmakers, toetsontwerpers en methodefabrikanten. Lees hier hoe Kennisland de samenleving inzet als ultieme leeromgeving.. Hoe kunnen de systemen die daarvoor zijn opgetuigd nog beter op elkaar en de jongeren zelf aansluiten? Hoe kunnen we bouwen aan een cultuur waarin samen leren door te doen het uitgangspunt is? 

Wessel is bij Kennisland onder andere betrokken bij het Innovatielab Albeda, Broedplaats Hoorn en de Hong Kong Education Pioneers. In deze trajecten gaan pionierende professionals zelf aan de slag met sociale innovatie in hun keten of organisatie. Wessel neemt hen mee in het vieren en benutten van diversiteit als kracht en het omarmen van complexiteit, om zo duurzaam te kunnen blijven inspelen op veranderende behoeftes in de samenleving. 

Wessel studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de UvA, en volgde daarna de master International Development Studies. Hij sprak voor zijn studie onder andere in het Indiase Bangalore met inwoners van sloppenwijken over hun leven, behoeftes en dromen. Hij raakte gefascineerd door de discrepantie tussen de goede bedoelingen van stedenbouwkundigen en de beleving van bewoners van de sloppenwijken. Die laatsten verruilden namelijk hun zojuist toegewezen, prachtige, nieuwe appartementen snel weer voor een sloppenwijk. De nieuwe wijken pasten helemaal niet bij de behoefte aan laagdrempelig sociaal contact, zelfbeschikking en solidariteit. Essentieel als je van dag tot dag leeft. Een schrijnend voorbeeld van hoe een oplossing de plank volledig misWessel zoekt altijd naar de juiste balans tussen denken en doen, hoofd en hart, en een menselijke maat in systemen. kan slaan wanneer de mensen om wie het gaat niet worden betrokken in het ontwerpproces. Dit gebeurt net zo goed in Nederland als in zogenaamde ontwikkelingslanden. 

In Nederland volgde Wessel een traineeship human centered design via Kickstart Your Social Impact, werkte bij Critical Mass als trainer op middelbare scholen om dialogen te faciliteren over sociale veiligheid, en faciliteerde bij Stichting Move cocreatietrajecten met kinderen uit minderbedeelde wijken in Amsterdam. Uiteindelijk landde hij bij de Number 5 Foundation, waar hij zich kon ontwikkelen als allround procesbegeleider en facilitator van cocreatiesessies rondom tal van maatschappelijke vraagstukken, met name gerelateerd aan kinderen en jongeren. Een speciaal plekje in zijn hart heeft zijn project ‘Buiten de Lijntjes – het thuiszittersvraagstuk door de ogen van kinderen en jongeren zélf’. Door de stem van de grotendeels onzichtbare jongeren die buiten het onderwijssysteem lijken te vallen een plek te geven, kwamen tal van waardevolle inzichten voor een inclusiever onderwijssysteem naar voren. 

Als zoon van een dominee en een historicus zoekt Wessel altijd naar de juiste balans tussen denken en doen, hoofd en hart, en een menselijke maat in systemen. In zijn vrije tijd bouldert hij er op los, probeert hij zijn boekenverzameldrang in te tomen en is hij een fervent – jawel – amateurkok.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/wessel-kok/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/wessel-kok/